Welkom

Hartelijk welkom op onze website. We willen u graag laten kennismaken met onze gemeente. Kijkt u daarom rustig rond op deze website.

In het kort geven we ook de belangrijkste punten van wat we geloven aan. De basis hiervan is de Bijbel: het Woord van God. Een samenvatting van de bijbelse geloofsleer is te vinden in onze oude belijdenisgeschriften.

Live meeluisteren »

Agenda

30-07-2017
10:00 uur en 17:00 uur ds W. Visscher
06-08-2017
10.00 uur en 16.30 uur leesdienst

Activiteiten

Geen activiteiten gevonden.

Dagelijks woord

Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd. -- 1 Timoteus 2:5-6