Oudergroepen!

Wil je graag deelnemen aan een moedergroep, vadergroep of een groep voor beide ouders samen?

Dat kan!

Voor wie:

(Pleeg)ouders van kinderen onder de 18 jaar die lid, dooplid of meelevend lid zijn van de Petrakerk. Eventueel kunnen ook ouders van naburige gereformeerde gemeenten of andere kerken aanhaken. Er wordt bij de indeling van de groepen (indien gewenst) gekeken naar leeftijdscategorieën. Er is geen bepaalde levensduur vastgesteld voor de oudergroepen, de deelnemers blijven bij elkaar komen zolang de behoefte hiervoor bestaat.

 

Doel van oudergroepen:

  • Ouders ondersteunen in de geloofsopvoeding, christelijke opvoeding en ouderschap
  • Binding in de gemeente: In contact komen met andere ouders, ervaringen delen, vriendschappen opbouwen
  • Gebed voor elkaar, voor de kinderen en jongeren van de gemeente
  • Eenheid tussen gezin, kerk en school bevorderen.
  • Investeren in huwelijk en gezin, omdat het krijgen van kinderen en opvoeden vaak ook grote impact op de relatie heeft, en het belangrijk is voor de christelijke opvoeding dat ouders een team vormen.
Ervaring van een moeder
Ons groepje spreekt eens in de zes weken af. Via een app prikken we een datum en komen we om de beurt bij èèn van de moeders thuis.
We beginnen met een stukje uit de bijbel en gebed. Niet iedereen ziet het zitten om te beginnen, maar dat hoeft ook niet. Daarna kletsen we eerst gezellig bij. Hoe gaat het met de baby? Hoe vind je het weer om te werken? enzovoort.
Ons groepje heeft ervoor gekozen om een boekje te behandelen. Wij behandelen het boekje: opvoedingsreis deel 3. Bijbelse opvoeding aan jonge kinderen. We hebben meestal wel 3 avonden nodig om 1 hoofdstuk te behandelen. We hebben geen haast. In dit boekje behandel je eerst een stukje bijbelstudie en daarna gespreksvragen. Dit zijn persoonlijke vragen waar iedereen wel mee te maken heeft. Het is mooi om te zien dat iedereen open en eerlijk hier over durft te praten en we elkaar tot steun kunnen zijn. Het is vooral ook herkenbaar. Dat geeft een saamhorigheidsgevoel.
Ik vind het fijn om met deze moeders op te mogen trekken en te leren over hoe God wil dat we onze kinderen moeten opvoeden.
Ik zou het elke moeder aanraden!!