Oudergroepen!

Wil je graag deelnemen aan een moedergroep, vadergroep of een groep voor beide ouders samen?

Dat kan!

Voor wie:

(Pleeg)ouders van kinderen onder de 18 jaar die lid, dooplid of meelevend lid zijn van de Petrakerk. Eventueel kunnen ook ouders van naburige gereformeerde gemeenten of andere kerken aanhaken. Er wordt bij de indeling van de groepen (indien gewenst) gekeken naar leeftijdscategorieën. Er is geen bepaalde levensduur vastgesteld voor de oudergroepen, de deelnemers blijven bij elkaar komen zolang de behoefte hiervoor bestaat.

 

Doel van oudergroepen:

  • Ouders ondersteunen in de geloofsopvoeding, christelijke opvoeding en ouderschap
  • Binding in de gemeente: In contact komen met andere ouders, ervaringen delen, vriendschappen opbouwen
  • Gebed voor elkaar, voor de kinderen en jongeren van de gemeente
  • Eenheid tussen gezin, kerk en school bevorderen.
  • Investeren in huwelijk en gezin, omdat het krijgen van kinderen en opvoeden vaak ook grote impact op de relatie heeft, en het belangrijk is voor de christelijke opvoeding dat ouders een team vormen.