Pieter en Jacomien van der Wilt wonen met hun kinderen Julia, Ivana en Jesse in Wamena, gelegen in de Baliemvallei in het hooggebergte van Papua. Ze werken daar sinds 2011 als ontwikkelingswerkers in het onderwijs.

Nood

De onderwijssituatie in de binnenlanden van Papua is één van de meest dramatische ter wereld. Kinderen die van de basisschool afkomen, kunnen nauwelijks lezen, schrijven of rekenen. Studenten die het middelbaar onderwijs hebben afgerond zitten qua kennis en vaardigheden op het niveau van groep 4 in Nederland. Leerkrachten zijn vaak niet aanwezig, maken zich schuldig aan machtsmisbruik en hebben een totaal gebrek aan opleiding.

Werk

Pieter en Jacomien werken voor de lokale organisatie Yayasan Kristen Wamena (YKW). Deze organisatie heeft o.a. een trainingsprogramma voor lokale leerkrachten en een lerarenopleiding (PABO) waar studenten worden opgeleid om les te gaan geven in de dorpen in de binnenlanden van Papua. Jacomien werkt parttime op de hogeschool en begeleidt studenten bij hun stages. In het verleden heeft ze in het trainingsprogramma gewerkt en heeft ze lokale leerkrachten getrained en begeleid bij het gebruik van de schoolboeken die door YKW zijn geschreven. Pieter werkt ook op de hogeschool van YKW en adviseert het management. Zijn dagelijks werk bestaat uit het begeleiden van studenten, kwaliteitsversterking van het onderwijs en een aantal uren lesgeven. Veel aandacht wordt gegeven aan karaktervorming en geloofsopvoeding. Zonder persoonlijk geloof is er geen hoop dat studenten staande blijven wanneer ze straks op eigen benen staan. Het belangrijkste onderdeel van van het dagelijks werk bestaat echter uit het bouwen aan relaties en het leven in een christelijke gemeenschap. Alle studenten en een deel van de staf leven namelijk bij elkaar op de campus, dus het werk draait om veel meer dan het geven van onderwijs alleen.

Hoop 

Het doel van hun werk is om christenen op te leiden die als christen een licht zijn in de wereld en zo de jeugd van Papua een echt toekomst te bieden. Alle studenten die sinds 2015 zijn afgestudeerd geven les op een school in het binnenland van Papua. Daarmee hebben de afgelopen jaren zo’n duizend kinderen goed onderwijs gekregen.

Steun

YKW is in het verleden gefinancierd door Oikonomos foundation, de organisatie die familie Van der Wilt in 2011 heeft uitgezonden. Sinds 2014 heeft Oikonomos vanwege achterblijvende inkomsten echter de steun noodgedwongen moeten afbouwen. Om dit belangrijke werk toch voort te kunnen zetten, zijn Pieter en Jacomien in 2014 begonnen om een financiële achterban op te bouwen, met als doel om de jeugd in de Baliemvallei een betere toekomst te kunnen bieden.Vanaf 2014 hebben Pieter en Jacomien hun werk voorgezet onder Stichting Licht op Papua (www.lichtoppapua.nl).

 Meer informatie en nieuws van familie Van de Wilt en de manier waarop u hen financieel kunt steunen, is te vinden op www.wildeverhalen.blogspot.nl.

 Wilt u zelf een actie ondernemen, heeft u vragen of andere ideeën? Neem dan contact op met de thuisfrontcommissie (tfcvdwilt@gmail.com).