“gebruiksreglement” ontmoetingsruimte

 

Toegang

 • Het jeugdhonk is, voor jongeren vanaf 14 jaar toegankelijk. Je hebt alleen toegang tot het jeugdhonk als je fiets/ auto op de juiste plaats staat geparkeerd.
 • Je betreedt het jeugdhonk geheel op eigen risico.
 • Je hebt geen toegang tot andere delen van het gebouw dan die delen die het jeugdhonk in gebruik heeft. 

Algemeen

 • Iedereen behandelt elkaar in het jeugdhonk respectvol.
 • Iedere bezoeker houdt zich aan aanwijzingen en regels van de leiding, (maatschappelijke) stagiaires en/ of vrijwilligers.
 • Iedereen ruimt zijn eigen afval op en gooit dit in de daarvoor bestemde afvalbakken. Ook buiten!
 • De toiletten worden netjes achter gelaten.
 • In het jeugdhonk wordt geen muziek gedraaid. Dus ook niet van jezelf.
 • Er wordt alleen gebruik gemaakt van het door het jeugdhonk beschikbaar gestelde (spel)materiaal.
 • Het jeugdhonk wordt gebruikt om activiteiten te organiseren voor de jongeren. Echter deze activiteiten mogen niet in strijd zijn met de doelstelling van de Petrakerk. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend bij de leiding.
 • De opbrengsten van de verkoop van consumpties en snacks worden gebruikt om het jeugdhonk in stand te houden.
 • Bij een strafbaar feit inzake het Wetboek van Strafrecht, wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

 • De leiding heeft de verantwoording over het jeugdhonk en het reilen en zeilen daarbinnen.
 • De leiding is bevoegd bezoekers de toegang te weigeren en bezoekers te verwijderen, zonder hiervoor verantwoording te hoeven afleggen aan de bezoeker.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor je zoekgeraakte, beschadigde of verloren eigendommen.

Bij vernieling en/of diefstal…

 • Wordt de aangebrachte schade op de dader(s) verhaald.
 • Wordt er van iedere vorm van diefstal aangifte gedaan bij de politie.
 • Is de organisatie van het jeugdhonk niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen van bezoekers. Pas dus goed op je jas, tas, telefoon e.d. 

Wat niet mag in (de directe omgeving van) het jeugdhonk

 • Geweld gebruiken of met geweld dreigen.
 • Verborgen of openlijk wapens dragen.
 • Godslasterlijke taal bezigen.
 • Discrimineren, pesten, in welke vorm dan ook.
 • Je schuldig maken aan seksuele intimidatie in welke vorm dan ook.
 • Moedwillig persoonlijke en openbare bezittingen vernielen.
 • Glazen, kopjes en flesjes mee naar buiten nemen, met uitzondering van het eigen buitenplein.
 • Overlast veroorzaken.
 • Afsteken van vuurwerk of andere ontstekingsbronnen.
 • Drugs tonen, gebruiken en/ of verhandelen.
 • Zonder toestemming van de leiding (eigen) muziek draaien.
 • Huisdieren meenemen in het jeugdhonk, uitgezonderd blinden geleide- en hulphonden

Specifiek t.a.v. consumpties

 • Eigen meegenomen eten en drinken mag in en om het jeugdhonk niet worden genuttigd.
 • In het jeugdhonk gekochte eten en drinken mag niet mee naar buiten worden genomen, met uitzondering van het eigen buitenplein.
 • Er worden alcoholische dranken verkocht alleen aan +18 bij twijfel over de leeftijd is het verplicht je te kunnen legitimeren. Per avond worden er max. 2 alcoholische dranken p.p. verkocht.
 • Ook is er de mogelijkheid om met muntjes te betalen die vooraf bij de bar afgehaald kunnen worden. rode muntjes mx. 2 persoon tbv alcoholische dranken, en blauwe muntjes voor overige consumpties.
 • Wanneer je zichtbaar onder invloed bent van alcohol is toegang tot het jeugdhonk en de directe omgeving niet toegestaan.

Specifiek t.a.v. roken

 • Binnen mag niet worden gerookt. Op het buitenplein is het toegestaan.
 • Resten van sigaretten of peuken worden in de asbak gegooid, buiten naast de deur.

Pand-ontzegging

 • Wanneer iemand zich niet aan de huisregels houdt, krijgt hij/ zij een laatste waarschuwing, daarna een z.g.n. ‘pand-ontzegging’. De duur van een deze pand-ontzegging wordt door het team van vrijwilligers bepaald. Bij een ontzegging van langer dan een maand wordt er een schriftelijke notitie gemaakt en wordt deze verzonden aan de jongere zelf, zijn/haar ouders/verzorgers, en politie. Een jongere die met een ontzegging het jeugdhonk toch betreedt, is strafbaar volgens artikel 138, Wetboek van Strafrecht en zal de politie worden ingeschakeld. Na afloop van de pand-ontzegging is het gebruikelijk dat de jongere contact opneemt met de leiding van het jeugdhonk op dat moment.