Naar overzicht
Morgendienst
Psalm 89: 19 en 7
Wet
Tien geboden: 1 en 9
Jesaja 35
Markus 7: 31 – 37
Psalm 38: 13, 14 en 15
Psalm 119: 9 en 53
Psalm 66: 8 en 10

Middagdienst

Ps. 35: 1

NGB art 31

12 art

Ps. 48: 6

1 Joh. 3:7-einde

Ps.88: 1, 2, 3

Ps. 139: 1

Ps. 140: 12, 13