Naar overzicht

Een mediawijze opvoedingsavond ‘FF offline’

 

Loopt u rond met vragen over Sociale Media? Worstelt u met dilemma’s wat betreft het gebruik van
deze digitale platformen? Of als het gaat over de vraag wat u er nu mee moet in de opvoeding? U
staat dus niet alleen! Vele ouders, JV – leiders en kerkenraadsleden zullen het herkennen en ook onze
tieners zelf lopen met deze dilemma’s rond.
Sociale Media zijn niet meer weg te denken uit het leven van u en uw kinderen. De mogelijkheden
zijn ongekend! Het biedt juist heel veel kansen. Maar tegelijkertijd: Als het gaat om de thuissituatie,
maar ook op school en in de gemeente valt het soms niet mee elkaar te begrijpen, om het
bespreekbaar te maken en om afspraken te maken. Waar liggen voor u als ouder de grenzen? Welke
regels hanteert u? Hoe gaan anderen er in hun gezinnen mee om? Hoe gaat u met uw tiener in
gesprek? Welke handreikingen vinden we in de Bijbel? Welke kansen biedt het ons als gemeente en
waar moeten we alert op zijn?
Om dit thema te bespreken hebben we als kerkenraad op
D.V. woensdag 2 oktober 2019 (begintijd:
19.45 uur)
een programma opgezet. Na een kort bezinnend gedeelte willen we dit thema in groepjes
gaan bespreken aan de hand van een spel: ‘FF Offline!’ Door dit spel te spelen gaat u diepgaand met
elkaar in gesprek en worden de ervaringen en vragen met elkaar gedeeld.
Dit spel is ontworpen door Catharinus Doornbos. Hij heeft deze avond ook de leiding. Zie voor meer
informatie zijn website:
www.dcat.nl
Om deze avond zo goed mogelijk te laten slagen is het van belang dat u uzelf voor
D.V. 25 september
2019
via onderstaand formuluier opgeeft.
Vult u uw naam en mailadres
in, daarnaast ook of u met 1 of 2 personen hoopt te komen.
Een hartelijke groet,
Jan-Anne Gijsbertsen
Hugo Niewenhuijse
Gerard van de Weerd

Aanmelding Mediawijze avond 2 oktober 2019

Aanmelden voor: Een mediawijze opvoedingsavond ‘FF offline’