Naar overzicht

Wil je in contact komen met andere ouders, ervaringen delen, vriendschappen opbouwen, elkaar steunen in de christelijke opvoeding en het ouderschap? Neem dan deel aan een moeder-, vader- of oudergroep. van harte welkom! Kijk voor meer informatie op petrakerkkapelle.nl onder het kopje commissies/oudergroepen. Aanmelden kan via Anneloes Nentjes. Tel.: 0629373845 of 0113-406326 of anneloescranendonk@hotmail.com