In deze folder vindt u uitgebreide informatie over de crèche. Mocht u ondanks deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd benaderen via het formulier op de website, of persoonlijk via één van de mailadressen of telefoonnummers.

 

Kinderen brengen

1.     Tijdens alle ochtend- en middagdiensten van zondagen en feestdagen wordt er crèche gehouden. Indien de middagsdienst later dan 17.00 uur aanvangt, gaat de crèche niet door.

2.      Vanaf 25 minuten voor aanvang van de dienst kunt u uw kind(eren) brengen. Er zijn drie groepen:

–       0-1 jaar: ’s morgens in zaal 5. ’s Middags zijn de 0-1-jarigen welkom bij de 2-4-jarigen in zaal 3 en 4.

–       2-4 jaar: ’s morgens en ’s middags in zaal 3 en 4.

–       4-5 jaar: ’s middags in zaal 5.

Op zondagen dat het Heilig Avondmaal of de Heilige Doop bediend wordt, is er meestal een afwijkende zaal- en groepsindeling, zie daarvoor het oppasrooster.

3.     Voor kinderen voor wie dat (misschien) nodig is dient u zelf verschoning, voorzien van naam, mee te geven. Dit graag in een tas waarop voor- en achternaam van uw kind is vermeld.

Het is niet de bedoeling uw kind eten en/of drinken mee te geven. Tijdens de Avondmaalsdiensten krijgen de kinderen vanaf 2 jaar drinken en rozijntjes. Voor de kinderen van 0 en 1 jaar mag tijdens die (extra lange) diensten iets te eten/drinken meegegeven worden. Op de overige zondagen en feestdagen wordt er een biscuitje gedeeld. Als uw kind allergisch is, graag zelf een versnapering meegeven. Als uw baby jonger is dan 1 jaar, wilt u dan even aangeven of hij/zij een biscuitje mag.

4.     In zaal 1/2 is er voor de baby’s gelegenheid om te slapen. Het makkelijkst is natuurlijk in de eigen kinderwagen. Er zijn ook campingbedjes beschikbaar. Wilt u er dan wel zelf beddengoed voor meebrengen en ervoor zorgen dat het bedje klaargezet en weer opgeruimd wordt?

5.     Op de tafel bij de ingang ligt een lijst waarop u de naam van uw kind (eren) moet invullen (dit i.v.m. de brandveiligheid). Hierbij kunt u ook de wensen voor de zorg over uw kind(eren) kenbaar maken. Het is de bedoeling dat u dit elke zondag opnieuw doet. Dit geldt ook voor de kinderen die pas halverwege de dienst gebracht worden! Natuurlijk kunt u daarnaast de oppasmoeders ook even aanspreken.

Het is fijn dat u op deze lijst ook uw mobiele nummer invult, zodat we u in geval van nood (en ook als uw kind bijvoorbeeld ontroostbaar blijft huilen) kunnen bellen. Zorgt u er dan wel voor dat uw mobiel op de trilstand staat?

6.     Om de naam van elk kind te weten liggen er (voor de kinderen tot 4 jaar) stickers klaar, waarop u de voor- en achternaam van uw kind vermeldt. Deze sticker plakt u op de rug van uw kind.

7.     U mag uw kind altijd naar de crèche brengen, maar we vinden het wel fijn als u vooraf of na één van de eerste keren even contact opneemt met iemand van de crèchecommissie.

Oppasbeurt

1.     Van alle moeders die gebruik maken van de oppasdienst wordt verwacht dat ze meedraaien in het oppasrooster. Elke moeder hoeft op deze wijze slechts eenmaal per 16 diensten op te passen. (dit aantal kan variëren!). De eerste keer altijd samen met een andere moeder, later – afhankelijk van de groepsgrootte – soms ook alleen. In elke groep zijn wel altijd enkele jongeren die helpen bij het oppassen.

We proberen de moeders zoveel mogelijk in de leeftijdsgroep van hun voorkeur in te delen, maar dit is in de praktijk niet altijd haalbaar. We vragen uw begrip voor het feit dat u soms in een andere groep wordt ingedeeld.

De oppasbeurten worden in het Kerkelijk Nieuws, via de mail en op de website van de Petrakerk bekend gemaakt. Voor oppasdiensten die al gepland zijn geldt: zelf voor vervanging zorgen als dat nodig is.

Wanneer u tijdelijk niet op kunt passen (bijv. vanwege zwangerschap) of omdat uw kind niet meer naar de crèche komt, geef dit dan tijdig door.

2.     De moeders én jongeren die op moeten passen, worden 35 minuten voor aanvang van de dienst verwacht in  de crèchezaal om de crèche klaar te zetten.

Het materiaal staat in de berging bij zaal 3. Elke groep heeft zijn eigen kleur:

·         De rode bakken, de rood gemarkeerde kar en de kar met boxen en bedjes zijn voor de groep van de 0- en 1-jarigen. Deze kunnen naar zaal 5 worden gereden, waar vervolgens de crèche kan worden klaargezet. De baby’s kunnen slapen in zaal 1 (bij doopdiensten: zaal 2), hier kan de kar met bedjes neergezet worden. Let er gelijk even op dat de babyfoon aanstaat.

·         De blauwe bakken, de blauw gemarkeerde kar, het speelhuisje en het rijdend materiaal op de plank zijn bestemd voor de groep van de 2-4 jarigen. Dit kan klaargezet worden in zaal 3+4. Graag gebruik maken van het plattegrondje, het is fijn voor de kinderen als ze het speelgoed steeds op ongeveer dezelfde plek kunnen terugvinden.

·         De groene bakken zijn bestemd voor de 4- en 5-jarigen in zaal 5 (‘s middags). Ook kunt u in de kast in zaal 4 nog wat andere materialen vinden: voorleesboeken, puntenslijper, tafelzeilen en plastic schorten. Maak hiervan gerust gebruik, zet ze wel na gebruik op dezelfde plaats terug!

3.     Van de oppas wordt verwacht dat zij het speelgoed en het overige materiaal ook weer opruimen op de daarvoor bestemde plaats (dus in de juiste bak of kar). Het meeste speelgoed kan tegen het einde van de dienst alvast gesorteerd worden in de daarvoor bestemde bakken. Als alle kinderen weg zijn kan de rest worden opgeruimd. Na de ochtenddienst mogen de karren in de zaal blijven staan. Na de middagdienst – of indien er alleen ’s morgens crèche is: na de ochtenddienst – is het de bedoeling dat alles weer netjes in de berging gezet wordt (zie daarvoor het overzicht op de binnenkant van de deur!) en dat de tafels op hun oorspronkelijke plaats gezet worden. Laten we hierbij ook zorgvuldig en zuinig met het materiaal omgaan!

4.     We dragen met elkaar zorg voor de kinderen van de gemeente. Elke oppasdienst is weer anders.

Kinderen kunnen nu eenmaal een moeilijke periode hebben (duwen, weglopen, veel huilen e.d.). Bespreek dit met de moeder van het kind zelf, en indien het relevant is met een van de commissieleden.

We vinden het ook fijn als u de moeite wilt nemen een korte evaluatie van de oppasdienst te geven. U kunt dit doen op de achterzijde van het namenformulier. Zo komen uw vragen, opmerkingen en suggesties op de juiste plaats (bij ons) terecht en kan er iets worden ondernomen. Overigens is het handig dat ook de voorzijde van het formulier volledig ingevuld wordt!

5.     Handig om te weten: in de crèchemap zit ook een ‘oppasinstructie’ waar kort op staat wat er van u verwacht wordt als u oppast. Lees dit zeker even door voordat uw oppasdienst begint!

Voor de 4-5-jarigen crèche is er een apart informatieblad.

Veiligheid

Om zoveel als mogelijk is te doen aan de veiligheid van onze kinderen zijn er nog enkele opmerkingen:

De moeders zijn met elkaar verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de crèche.

·         Om weglopen te voorkomen dient de deur – zowel voor, tijdens als na de dienst – te worden bewaakt door één van de moeders. (Eventueel met hulp van een jongere als er twee deuren openstaan)

·         Bij de verbouw van de kerk is rekening gehouden met kindvriendelijkheid. De stopcontacten zijn kindveilig en er zijn deurspleetbeveiligers. Echter: een ongeluk zit in een klein hoekje. Dus blijf alert op onveilige situaties! Denk aan klimmen op stoelen of karren. Of rondslingerende kleine voorwerpen die baby’s in hun mond kunnen stoppen.

·         In principe verzorgt de moeder de baby’s. Wanneer zij de baby aan een jongere geeft, krijgt deze er uitleg bij (bijv. om het hoofdje te ondersteunen!)

In noodgevallen kunt u een beroep doen op koster Goedegebure (of diens waarnemer, bij de ingang van de kerkzaal naast de keuken). Deze kan – mocht het nodig zijn – iemand van de EHBO-commissie inschakelen of andere actie ondernemen. Eventueel kan hiervoor de telefoon gebruikt worden, deze staat in zaal 5 (maar waarschijnlijk is het sneller om er even naar toe te lopen).

Oppasjongeren

Het is fijn dat er altijd weer jongeren zijn die willen helpen bij het oppassen. Zijn ze er niet, dan kunt u op het oppasrooster zien wie er aan de beurt zijn en hen aan hun oppasbeurt herinneren.

Van de jongeren wordt verwacht dat ze hand- en spandiensten verrichten. Bijvoorbeeld helpen bij het klaarzetten en opruimen, helpen bij het naar het toilet gaan, kinderen op gang helpen met spelen, er zijn bij allerhande vreugde en verdriet…

Schoonmaak

Drie keer per jaar wordt het speelgoed en het overige materiaal van de crèche schoongemaakt. Wanneer u hiervoor aan de beurt bent (één keer per jaar) krijgt u een mail met informatie hierover.

Verloop van de oppasdienst – Bijbelverhaal

Het verloop van de oppasdienst is iedere keer weer anders. De ene keer spelen de kinderen lekker en de andere keer zullen ze meer bezig gehouden moeten worden.

Om de wat oudere peuters en kleuters ook iets van de Bijbel mee te geven wordt er in de groep van de 2-4-jarigen (tijdens de ochtenddienst) en de 4-5 jarigen ook een Bijbelverhaal voorgelezen of verteld door één van de moeders. In het Kerkelijk Nieuws staat aangegeven welk verhaal aan de beurt is. U kunt het dan thuis alvast voorbereiden.

Bij de 2-4 jarigen wordt er gebruik gemaakt van ‘Kijk en Luister’ (L. Zwoferink). Na het verhaal kunnen er samen nog wat psalmversjes of liedjes gezongen worden en kunnen de kinderen de Bijbelse kleurplaat inkleuren. De kleurplaten zijn met zorg uitgezocht, deze mogen mee naar huis! De psalm/het lied wat erop staat herhalen we enkele weken achter elkaar, zodat de kinderen dit gaan herkennen en mee kunnen zingen!

Bij de 4-5 jarigen maken we gebruik van ‘Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen’ (H. van Dam). Bij deze Bijbelverhalen is een werkje of kleurplaat uitgezocht. Na het luisteren naar het verhaal gaan de kinderen dus zelf aan de slag! Ook in deze groep zingen we samen psalmen of andere versjes; en we leren een Bijbeltekst, die een paar weken herhaald wordt.

Er zijn natuurlijk altijd dingen die beter kunnen, daarom staan we open voor ideeën, opmerkingen, suggesties…Vul maar in bij de evaluaties, spreek een van ons eens aan of stuur ons een mail!

Hartelijke groeten van,

Anita van de Bosse

Heleen van Appeldoorn

Gerda Verschuure

Korine van Westenbrugge

Marinda Last