Submenu

Contactgegevens

Contactgegevens

Het bestuur van de bibliotheekcommissie bestaat uit de volgende personen:

  • dhr. J. van Mourik, voorzitter 
  • mevr. M.G. de Kraker - de Witte, secretaresse
  • mevr. P.J. Dingemanse, penningmeesteresse


De bibliothecaressen zijn:

  • mevr. M.G. de Kraker - de Witte
  • mevr. M. Smalheer – Aarnoudse


Email-adres                      : bibliotheek@petrakerkkapelle.nl

Bankrekeningnummer        : NL19RABO0331501384