Commissie Vrouwenmorgens

De commissie Vrouwenmorgens organiseert twee keer per jaar op donderdag een vrouwenmorgen. Alle vrouwen van de gemeente zijn van harte welkom om op deze morgen samen rond het Woord van God na te denken en met elkaar in gesprek te gaan over een onderwerp dat vrouwen aangaat. Middels de vrouwenmorgens wil de commissie ook het onderlinge contact versterken.

Crèche aanwezig.

De commissie wordt gevormd door:

  • Mieke van Vaardegem (voorzitster);
  • Gerdien van de Berge
  • Christine de Looff
  • Rianne Moerdijk

Hieronder enkele foto's van voorgaande vrouwenmorgens.

 Op de vrouwenmorgen van D.V. 10 april wil Corina Schipaanboord iets met ons delen over vrouwen en seksualiteit. Ze schreef het boek Vertrouwelijk waarvoor ze zeventien vrouwen interviewde over hoe zij seksualiteit ervaren en ermee omgaan. Tijdens de interviews merkte ze dat alleen al het van gedachten wisselen hierover veel positiefs kan uitwerken. Het lijkt ons mooi om als vrouwen uit de gemeente hierbij stil te staan. Thema’s die aan bod komen zijn: Gods doel met seksualiteit, de seksuele relatie, in gesprek over seksualiteit en kinderen en jongeren toerusten. Dat laatste thema is voor iedereen interessant, want je kunt op dit gebied meer voor jongeren in je omgeving betekenen dan je denkt. Iedereen hartelijk welkom!

Inloop vanaf 8.30  begin 9.00 - 11.30uur.  Crèche aanwezig!