Onderhoudscommissie

Taak

De onderhoudscommissie heeft als taak het organiseren en coördineren van alle werkzaamheden mbt het functioneren en instandhouden van gebouwen en terreinen. Hieronder vallen o.a. budgetering, coördinatie en planning van onderhoud en reparaties. De onderhoudscommissie voort deze taak namens en onder supervisie van de kerkenraad uit.

Voorzitter:          P.J. van Dijk

Secretaris:         W.C. Slabbekoorn

Lid:                   M.J. de Waal

Lid:                   G.J. Voorwinden

Lid:                   M.J. Giljam

Notuliste:           P.F.G. den Ouden-Vos

Contact:           onderhoudscommissie@petrakerkkapelle.nl