Thuisfrontcommissie familie van der Wilt

Pieter en Jacomien van der Wilt wonen met hun dochters Julia en Ivana in Wamena, gelegen in de Baliemvallei in het hooggebergte van Papua. Ze werken daar sinds 2011 als ontwikkelingswerkers in het onderwijs.
 
Nood
De onderwijssituatie in de binnenlanden van Papua is één van de meest dramatische ter wereld. Kinderen die van de basisschool afkomen, kunnen nauwelijks lezen, schrijven of rekenen. Studenten die het middelbaar onderwijs hebben afgerond zitten qua kennis en vaardigheden op het niveau van groep 4 in Nederland. Leerkrachten zijn vaak niet aanwezig, maken zich schuldig aan machtsmisbruik en hebben een totaal gebrek aan opleiding.
 
Werk
Pieter en Jacomien werken voor de lokale organisatie Yayasan Kristen Wamena (YKW). Deze organisatie heeft o.a. een trainingsprogramma voor lokale leerkrachten en een lerarenopleiding (PABO) waar studenten worden opgeleid om les te gaan geven op de posten in Papua.
 
Jacomien werkt parttime in het trainingsteam en bezoekt daarvoor wekelijks lokale basisscholen om te observeren, te begeleiden en te trainen. Ze helpt o.a. lokale leerkrachten bij het gebruik van de schoolboeken die door YKW zijn geschreven.
Pieter werkt op de lerarenopleiding van YKW en adviseert het management. Zijn dagelijks werk bestaat uit het begeleiden van studenten, kwaliteitsversterking van het onderwijs en een aantal uren lesgeven. Veel aandacht wordt gegeven aan karaktervorming en geloofsopvoeding. Zonder persoonlijk geloof is er geen hoop dat studenten staande blijven wanneer ze straks op eigen benen staan.
 
Hoop 
Het doel van hun werk is om christenen op te leiden die als christen een licht zijn in de wereld en zo de jeugd van Papua een echt toekomst te bieden. De komende twee jaar willen Pieter en Jacomien bijvoorbeeld 20 nieuwe scholen trainen en 40 studenten begeleiden bij hun eerste stappen in de praktijk. Hierdoor krijgen ruim duizend kinderen de mogelijkheid om naar school te gaan en beter onderwijs te krijgen.
 
Steun
YKW is in het verleden gefinancierd door Oikonomos foundation, de organisatie die familie Van der Wilt in 2011 heeft uitgezonden. Oikonomos ziet nog steeds de noodzaak van dit programma, maar moet vanwege achterblijvende inkomsten de steun noodgedwongen afbouwen. Om dit belangrijke werk toch voort te kunnen zetten, willen Pieter en Jacomien een financiële achterban opbouwen, met als doel om de jeugd in de Baliemvallei een betere toekomst te kunnen bieden.
In de toekomst zullen ze hun werk voortzetten onder de Stichting Licht op Papua. (www.lichtoppapua.nl)
 
Meer informatie en nieuws van familie Van de Wilt en de manier waarop u hen financieel kunt steunen, is te vinden op; www.wildeverhalen.blogspot.nl
 
Wilt u zelf een actie ondernemen, heeft u vragen of andere ideeën? Neem dan contact op met de thuisfrontcommissie. tfcvdwilt@gmail.com