Zendingscommissie

Doel van de commissie

  • Binnen de gemeente de bezinning op de zendingsopdracht van de kerk bevorderen.
  • Het meeleven met en de voorlichting ten behoeve van het zendingswerk van de Gereformeerde Gemeenten zo veel mogelijk stimuleren.
  • Het verzamelen van gelden ten behoeve van het zendingswerk van de Gereformeerde Gemeenten.

Giften kunnen worden overge­maakt op rek NL92 RABO 0331 5090 91 van de Rabobank te Kapelle ten name van Zendingscommissie Gereformeerde Gemeenten, p/a Langhors 9, Kapelle.

Activiteiten

·        Plastic
Elke drie weken wordt er door twee vrijwilligers geholpen met het ophalen van plastic.

·        Oude metalen
Er is een inzamelpunt voor oude metalen.

·        Kringloopwinkel

De zendingscommissie participeert samen met de meeste andere zendingscommissies uit de classis in de kringloopwinkel ‘Goed en gebruikt’. Voor de kringloopwinkel zijn goede gebruikte artikelen en vrijwilligers hartelijk welkom. Voor meer informatie zie www.kringloopwinkelgoedengebruikt.nl.

·        Zendingsbusje
Elke week komen de collectanten langs met het zendingsbusje. Eenmaal per maand, namelijk de eerste zaterdag is de opbrengst voor gehandicaptenzorg.

·        Verjaardagsfonds
Elk lid en elk dooplid van de gemeente boven de 18 jaar ontvangt bij zijn of haar verjaardag een felicitatie, met daarbij een zakje, met het verzoek hierin een gift te doen. Dit zakje kan dan anoniem 's zondags in de collectezak worden gedaan. De helft is bestemd voor de zending, de helft voor de evangelisatie.

·        Collecte op school
Op scholen wordt er elke week geld ingezameld. Een deel daarvan is bestemd voor de zending. Ook postzegels kunnen aan schoolkinderen worden meegegeven.

·        Inktcartridges / mobieltjes
In de hal van de kerk staat een inzameldoos voor lege inkt- en tonercartridges en oude mobiele telefoons.

·        Bloemenactie
In april/mei wordt er een bloemenactie gehouden.

·        Paulus
Tweemaandelijks wordt het zendingsblad 'Paulus' bezorgd.

·        Zendingskalender
Eenmaal per jaar worden er zendingskalenders aangeboden.

·        Zendingsavond
Eenmaal per jaar of per anderhalf jaar proberen we samen een zendingsavond te organiseren.

Thuisfrontcommissies

Door de commissie worden contacten onderhouden en samengewerkt met de thuisfrontcommissies van leden van onze gemeente die op het zendingsveld werkzaam zijn.

 

Zendingscommissie

Voorzitter: L.M. Slabbekoorn,

Secretaris: S.G. Wisse

Penningmeester: P.F. Moerdijk

Algemeen adjunct: F. Nijsse,

 

Leden:

  • J. de Bonte
  • G.J. van Gelder
  • P.G. de Looff
  • F.C.J. Noordhoek
  • F.J. Vermerris

Voor meer informatie over het zendingswerk en de zendingswerkers van de gereformeerde gemeente www.zgg.nl.