Kerkelijk Nieuws

Elke veertien dagen verschijnt er een papieren editie van het Kerkelijk Nieuws. Naast de papieren editie vindt u hier ook elke veertien dagen het Kerkelijk Nieuws van de Petrakerk. Deze digitale edities geven alleen informatie van de Petrakerk en blijven vier weken op de site staan.

Kerkelijk nieuws van 12 januari tot 24 januari 2018

Kerkelijk Nieuws >>

 Kopij Kerkelijk Nieuws

Kapelle-Biezelinge

12 januari 201

Kerkdiensten
Zondag 14 januari 10.00 leesdienst 18.00 (bev.) Ds. S. Maljaars.

Zondag 21 januari 10.00 leesdienst en 15.00 Ds. D.W. Tuinier.

Ziekte en zorg
Mevr. J.J. Giljam-Kater (Jip en Janneke) moest in het ziekenhuis opgenomen worden voor behandeling en mag intussen weer thuis zijn. Dhr. W. van der Dussen (Kloetinge) mocht na onderzoeken gunstige uitslagen ontvangen.
Dhr. J. van Mourik (Odinstraat) zal deze week in het ziekenhuis in Goes worden opgenomen voor een operatie. Mevr. J.L. de Bruijne-Hoekman (Akkerwinde) wordt deze week ook opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie. Jaron van Westenbrugge (Gistellisstraat) moet een kijkoperatie ondergaan in het ziekenhuis in Dordrecht.
De Heere gedenke de zieken, ernstig en chronisch zieken. In psychische zorgen is Hij ook de Bron van troost en licht.


Beroep bedankt
Ds. P.G. Heijkamp heeft voor het door onze gemeente op hem uitgebrachte beroep bedankt.

 

Bevestiging ambtsdragers
Op zondag 14 januari zal bevestiging van ambtsdragers plaatsvinden in de avonddienst door Ds. S. Maljaars. Tevens zullen we dan afscheid van enkele aftredende broeders nemen.

Kerkenraadsvergadering
Op dinsdag 16 januari hoopt de kerkenraad te vergaderen. Aanvang: 19.30 uur, in de consistorie. Stukken voor deze vergadering kunt u indienen bij de tweede scriba: petrakerk@kliksafe.nl.

Bewijs van lidmaatschap
Met bewijs van lidmaatschap overgegaan naar de evangelische gemeente in Wemeldinge: mevr. J.M. van den Berge.

Aanspreekpunt scribaat
In verband met de ziekenhuisopname van de scriba is de tweede scriba M.C. Dek (tel. 342189) aanspreekpunt voor het scribaat. Het emailadres is hetzelfde: petrakerk@kliksafe.nl.

 

Extra collecte
Op zondag 21 januari zal tijdens de tussenzang een extra collecte worden gehouden voor de Theologische School. Van harte aanbevolen!

 

Activiteitencommissie

Graag willen we iedereen namens de commissie Gods zegen toewensen voor het nieuwe jaar.

Wij kijken er naar uit om ook dit jaar weer een bijdrage te leveren om met elkaar de onderlinge band in de gemeente te versterken. We zijn druk bezig met allerlei activiteiten te organiseren.

De laatste activiteit was de oliebollenactie. Deze actie heeft ruim 600 euro opgebracht. Allen hartelijk.

Heeft u de Petrakerkdag al in uw agenda staan? Deze is zaterdag 2 juni 2018. Wilt u deze dag een bijdrage leveren door een kraam te huren? Dan kunt u ons een mail doen.

Het mailadres is: actiecomissiepetrakerk@gmail.com.

Hartelijke groeten, Kees, Johanneke, Rob, Jeanet, Rinus, Arno, Elisabeth.

 

Commissie naastenhulp

Vrijwilligers uit de gemeente willen hulp bieden aan gemeenteleden die een helpende hand of een luisterend oor nodig hebben. Heeft u hulp nodig? Of heeft u vragen over naastenhulp? Neem dan contact op met uw wijkouderling, wijkdiaken of met de zorgcoördinator van uw wijk (zie inlegvel in de gemeentegids).

 

Oudergroepen

Wil je in contact komen met andere ouders, ervaringen delen, vriendschappen opbouwen, elkaar steunen in de christelijke opvoeding en het ouderschap?
Neem dan deel aan een moeder-, vader-, of oudergroep. Van harte welkom! Kijk voor meer informatie op petrakerkkapelle.nl onder het kopje "nieuws". Aanmelden kan via Lydia den Dekker. Tel. (0113) 26 97 16 of lydiabosselaar@live.nl.

 

Verenigingsnieuws
Jong Petrakoor: elke maandagavond van 18.45 tot 19.30 uur.
Gemengd koor ‘Crescendo’: elke maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Vrouwenvereniging ‘Tryfosa’

Onze eerstvolgende verenigingsavond is op 30 januari. Die avond is het onze jaarvergadering en hebben we een high tea met elkaar. Allemaal weer hartelijk welkom. Let op: dit keer inloop vanaf 19.15 uur en aanvang 19.30 uur.

 

-14 ‘Timotheüs’
Ha jongens en meiden. Een nieuw jaar een nieuw begin en ook weer een nieuwe jv-avond. Wij verwachten jullie 12 Januari weer. We zullen met elkaar weer de bijbel open doen en zien wat God ons wil leren. Na de pauze heeft Florus een spel voor ons bedacht. Voel je welkom! Jan, Gommert, Rieneke, Martijn, Florus, Maura.

 

 

www.zending-evangelisatie-wereldwijd.nl
Informatie over inleveradressen en gegevens kunt u vinden op de website.

 

Bestellen Preek-CD's

Wilt u een CD van een in de Petrakerk is uitgesproken preek, neem dan contact op met dhr. P.W. van der Toorn. Adres: Coxstraat 84; 4421DB  Kapelle. Tel. 0113-343546. Email: pwvdtoorn@kpnmail.nl.

 

Kopij Kerkelijk Nieuws

Berichten voor het volgende nummer van Kerkelijk Nieuws kunt u tot donderdag 18 januari 2017 (verschijningsdatum 26 januari 2017) mailen naar: petrakerk@kliksafe.nl. Ook kennisgevingen van geboorte, verloving, huwelijk en overlijden in verband met plaatsing in Kerkelijk Nieuws aan de scriba doorgeven.

 

Verjaardagen
Marjon van der Jagt, Nieuwe Kerkstraat 57 Kapelle, jarig op 15 januari, wordt 14 jaar.

Lenny Speelziek, Pr. Irenestraat 12H Wemeldinge, jarig op 17 januari, wordt 26 jaar.

Indy de Jong, Ooststraat 24 Kapelle, jarig op 5 februari, wordt 15 jaar.

 

Rooster vervoer kerk

Zondag 14 jan.:

Mevr. W.H. Knulst ( Westelijke Kanaalweg 43) ) ophalen mevr. J Bal-Kooman, Wilhelminastr. en mevr. L. Speelziek, (alleen 's avonds).

Zondag 21 en 28 jan.:

Fam. M.J. de Waal (Bonzijweg 30a) ophalen mevr. J Bal-Kooman, Wilhelminastr. en mevr. L. Speelziek, (alleen 's avonds).

Zondag  4 en 11 febr.:

Fam. H. J. J. Nieuwenhuyse (Danielstr. 11) ophalen mevr. J Bal-Kooman, Wilhelminastr. en mevr. L. Speelziek, (alleen 'avonds).

Zondag 18 en 25 febr.:

Fam. M.L. Geense (Pr. Julianastr. 8) ophalen mevr. J Bal-Kooman, Wilhelminastr. en mevr. L. Speelziek, (alleen 'avonds).

P.S. Kunt u niet rijden op de aangegeven datum, graag onderling ruilen. Bij voorbaat dank!

 

 

Oppasrooster crèche

De moeders én de jongeren die op moeten passen worden 35 minuten voor aanvang van de dienst verwacht!

Voor aanmelden, afmelden of meer informatie mail of bel naar Hanneke Wisse: hannekewisse@kliksafe.nl, tel. 340428. Voor oppasdiensten die al gepland zijn (zie de website of het Kerkelijk Nieuws) geldt: zelf voor vervanging zorgen!

 

 

Zondag 14 januari

ochtend

0-1-jarigen: Hendrien Kaan, Hilde Schouten, Heidi-Anne Moerdijk, Esther Moerenhout

2-4-jarigen: Ida Krijger, Janneke den Herder, Sander Boot, Jurre van Dijk, Ruben Stout, Willemijn Moree, Lotte van Dijk

Bijbelverhaal: Bileam, dl3

 

middag

geen crèche

 

Zondag 21 januari

ochtend

0-1-jarigen: Inge van de Weerd, Janine van Vliet, Daniëlle Harinck, Annemieke Stout

2-4-jarigen: Jeanine Huissen, Jorieke Reijersen van Buuren, Ezra Kole, Thomas de Looff, Jara de Kraker, Marjolein de Waard

Bijbelverhaal: De muren van Jericho, dl1

 

middag

0-3-jarigen: Jouckje van Ieperen, Lisanne van Gelder, Leanne Koppejan

4-5-jarigen: Esther van Baalen, Lisanne Boot, Pauline Wagenaar

Bijbelverhaal: Als de Heere Jezus twaalf jaar is, Luk.2

 

Zondag 28 januari

ochtend

0-1-jarigen: Janneke Mulder, Leonie Oosdijk, Rianne de Looff, Jorrinde Slingerland

2-4-jarigen: Korine van Westenbrugge, Lianne Wisse, Thom Moree, Antoine Romijn, Heline van der Maas,

Tabitha den Hollander

Bijbelverhaal: Jozua en de mannen uit Gibeon, dl3

 

Middag

Geen crèche

 

Zondag 4 februari

ochtend

0-1-jarigen: Lisette de Graaf, Marieke Trouwborst, Diana de Visser, Manon Koppejan

2-4-jarigen: Leontien Overbeeke, Lisette van de Plasse, Martjan Harlaar, Matthias Paardekooper, Brandyne Smalheer, Jealinde de Kraker

Bijbelverhaal: Gideon, dl2

 

middag

0-3-jarigen: Mariëlle van Gilst, Janneke Last, Lisa Moerdijk, Charlotte Bouwman

4-5-jarigen: Gerda Verschuure, Naomi Wagenaar, Louise van Dijk

Bijbelverhaal: Het zaad in de akker, Matth.13

 

Zondag 11 februari

ochtend

0-1-jarigen: Marijke van Mourik, Maryse Nieuwenhuijse, Sharon Dekker, Marith Dekker

2-4-jarigen: Lydia Baaij, Mariëlle de Rijder, André Boudewijn, Daniël Dieleman, Amber van Vaardegem, Ruth de Jong

Bijbelverhaal: Simson, dl2

 

middag

0-3-jarigen: Mieke van Vaardegem, Julia van Dijk, Esmée de Vries

4-5-jarigen: Gerdien de Bree, Carilène de Waal, Hanna van Dijk

Bijbelverhaal: De bruiloft van de koning, Matth. 22

 

ondag 18 februari

ochtend

0-1-jarigen: Patricia Luteijn, Anita van den Bosse, Cynthia Walhout, Elske van Hekke

2-4-jarigen: Marrianne Baas, Mirjam van Koeveringe, Lars Provoost, Nick Wouters, Marilyn Kaan, Naomi Louws

Bijbelverhaal: Ruth, het meisje uit Moab, dl1

 

middag

0-3-jarigen: Susanne van Dijk, Lindy de Kok, Yvonne Harinck, Meike van Belzen

4-5-jarigen: Mariët van Dijk, Marije Hegi, Marthe Neeskens, Debora Meeuse

Bijbelverhaal: Hosanna, Luk. 19

 

Zondag 25 februari

ochtend

0-1-jarigen: Amanda Nieuwenhuize, Annelies Kaan, Esther Krijger, Naomi Krijger

2-4-jarigen: Annemarie Niewenhuijse, Carlien van Dijk, Gerben Boudewijn, John Stout, Julia van Liere, Miriam Paardekooper

Bijbelverhaal: Samuël, de knecht van God, dl1

 

middag

0-3-jarigen: Wendy Moerdijk, Tessa de Bruijne,Marieke Boudewijn

4-5-jarigen: Maura Wisse, Antoinette Keurhorst, Rosa de Jong, Vera van Dijk

Bijbelverhaal: Judas, de verrader, Luk. 22

 

 

 


« Terug naar het overzicht