Kerkelijk Nieuws

Elke veertien dagen verschijnt er een papieren editie van het Kerkelijk Nieuws. Naast de papieren editie vindt u hier ook elke veertien dagen het Kerkelijk Nieuws van de Petrakerk. Deze digitale edities geven alleen informatie van de Petrakerk en blijven vier weken op de site staan.

Kerkelijk nieuws van 28 december 2017 tot 9 januari 2018

Kerkelijk Nieuws >>

 Kopij Kerkelijk Nieuws

Kapelle-Biezelinge

29 december 2017

Kerkdiensten
Zondag 31 december (Oudjaar) 10.00 leesdienst 16.30 Ds. C. Harinck.

Maandag 1 januari (Nieuwjaar) 10.00 Ds. C. Harinck.

Zondag 7 januari 10.00 en 16.30 St. H.E.P. Fortuyn.

Ziekte en zorg
Mevr. P.J. Bijl (Schuttershof) verblijft tijdelijk in Eleos De Fontein (Postbus 468, 3720 Al Bilthoven). Luuk en Ralph van Liere zijn overgeplaatst naar het ziekenhuis in Goes. Mevr. M.S. Walhout-Steketee (J.A. Molstraat) mocht na operatie thuiskomen uit het ziekenhuis. Dhr. J. van Mourik (Odinstraat) moet na ongunstige uitslagen ontvangen te hebben een ingrijpende operatie ondergaan. De Heere gedenke de zieken, ernstig en chronisch in de gemeente. Hij gedenke ook degenen die psychisch lijden ondergaan of andere zorgen ondervinden. Hij zij de rouwenden nabij.

Beroep
Op de ledenvergadering van 13 december is een beroep uitgebracht op Ds. P.G. Heijkamp.

 

Bevestiging ambtsdragers
Op de ledenvergadering van 13 december zijn tot ouderling gekozen de broeders C.A. Hoekman, P.G. de Looff en J.J.M. Biersteker. Zij hebben hun verkiezing opnieuw aangenomen.
Tot diaken zijn gekozen de broeders L.A.A. van Dijk, J.A. Gijsbertsen en G. van de Weerd. Ook zij mochten hun verkiezing aannemen.
Wanneer er geen wettige bezwaren zijn, zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 14 januari door Ds. S. Maljaars in de avonddienst.

Gedoopt
Op zondag 24 december zijn in de avonddienst gedoopt:
Adriaan Boaz Efraïm (Boaz, 27-11-2017), zoon van J.J. Oostdijk en B.E.C. Oostdijk-de Braal;

Lina Magdalena (Lina, 13-11-2017), dochter van J.A. Prinsen en J. Prinsen-Andeweg.

Ds. G.J. Baan preekte over Micha 7: 18-20: Gods goedertierenheid, vergeving en trouw.


Geboren
Bij de fam. J.P. Moens-Huisman is op 16 december een dochtertje (Febe) geboren. Adres: Bergstraat 18, 4421 ER  Kapelle. Tel. 0113-269706.

 

Doopbewijs
Met doopbewijs vertrokken naar de PKN in Sliedrecht: Jeanine Theunisse.


Attestatie
Met attestatie overgekomen van de Gereformeerde Gemeente te ’s-Gravenpolder:

Hendrikus van Hartingsveldt en zijn echtgenote Cornelia Helena van Hartingsveldt-Niewenhuijse met hun drie kinderen (Lynn, 01-10-2011; Noa, 15-05-2015; Beau, 11-08-2016) als doopleden. Adres: Langegracht 7, 4421 EW Kapelle. Mobiel: 06-57337874. Wijk: Oud. J. Otte.

Bewijs van lidmaatschap
Vanwege vertrek naar het buitenland is een bewijs van lidmaatschap afgegeven aan: Agatha Wisse.

Aanspreekpunt scribaat
In verband met de ziekenhuisopname van de scriba is vanaf 4 januari de tweede scriba M.C. Dek (tel. 342189) aanspreekpunt voor het scribaat. Het emailadres is hetzelfde: petrakerk@kliksafe.nl.

 

Zendingscommissie
Onderstaand een overzicht van de ontvangsten bij de zendingscommissie in de periode oktober en november 2017: 

- Inzet vrijwilligers afvalinzameling € 824

- Giften en kalenderactie, bloemenactie, verjaardagfonds € 1.117

- Bussen Juliana van Stolbergschool € 511 

- Bussen collectanten: € 2.079 

+ Joëlle en Simon Wisse € 259

+ Hannah en Gerard van de Weerd € 90

+ Thirza Schreuder € 599

+ Anne-Ruth Kaan € 343 

+ Julia de Bonte en Meike de Leeuw € 165

+ Lukas van Koeveringe € 104

+ Anna van Koeveringe € 105

+ Janine Wagenaar € 18

+ Louise en Alexander Jacobse € 200 

+ Thalitha van As € 63 

+ Sem Moerdijk en Sophie van Dijk € 133

Totaal ontvangen in deze periode € 4.531

 Alle vrijwilligers, de collectantjes en allen die het zendingswerk financieel hebben gesteund, zeggen we, na de Heere, hartelijk dank.


Commissie naastenhulp

Vrijwilligers uit de gemeente willen hulp bieden aan gemeenteleden die een helpende hand of een luisterend oor nodig hebben. Heeft u hulp nodig? Of heeft u vragen over naastenhulp? Neem dan contact op met uw wijkouderling, wijkdiaken of met de zorgcoördinator van uw wijk (zie inlegvel in de gemeentegids).

 

Oudergroepen

Wil je in contact komen met andere ouders, ervaringen delen, vriendschappen opbouwen, elkaar steunen in de christelijke opvoeding en het ouderschap?
Neem dan deel aan een moeder-, vader-, of oudergroep. Van harte welkom! Kijk voor meer informatie op petrakerkkapelle.nl onder het kopje "nieuws". Aanmelden kan via Lydia den Dekker. Tel. (0113) 26 97 16 of lydiabosselaar@live.nl.

 

Verenigingsnieuws
Jong Petrakoor: elke maandagavond van 18.45 tot 19.30 uur.
Gemengd koor ‘Crescendo’: elke maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Vrouwenvereniging ‘Tryfosa’

In het nieuwe jaar 2018 is onze eerste verenigingsavond op 9 januari. Op deze avond zal het bestuursverkiezing zijn én houden we een naverkoping. Ook sparen we natuurlijk weer Emté-zegels voor de boodschappenpakketten, die u t/m 10 januari bij één van de bestuursleden kunt inleveren. We hopen weer op veel pakketten. We zien uit naar een goed verenigingsjaar en heten alle leden en belangstellenden op deze eerste avond van harte welkom. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang 19.45 uur. Ook onze hartelijke dank voor de gift van € 10,00 die wij ontvingen.

 

Bijbelstudievereniging 'Sola Scriptura'

Woensdag 10 januari willen hoofdstuk 3 het tweede gedeelte met elkaar bespreken: 'Abram en Melchizedek'. Met het Schriftgedeelte uit Genesis 14;17-24. Met de vragen 7 t/m 10. Iedereen weer van harte welkom! We beginnen om 19.45 uur.

Bijbelstudiegroep Immanuël

De eerst volgende avonden in 2018 hopen we te hebben op vrijdag 5 januari, 26 januari en 16 februari. Van harte welkom!

Ontvang je onze e-mails nog niet en wil je deze wel ontvangen, stuur een e-mail naar bijbelkringpetrakerk@gmail.com. Groetjes, Gerda en Martine.

 

+ 16 jv ‘Rondom het Woord’
Allereerst willen wij iedereen een gezegend 2018 toewensen! De eerste jv-avond in het nieuwe jaar is op vrijdag 5 januari. Heb jij goede voornemens? Meer sporten, stoppen met roken, je rijbewijs halen? En heb je ook voornemens op het gebied van je geloofsleven? Samen willen we daar over na gaan denken. Daarna willen we een lekkere strandwandeling gaan maken! Je bent welkom vanaf kwart over 8 in de kerk, om half 9 willen we beginnen.

En pak je agenda er meteen even bij, want hier zijn de data van de rest van de jv-avonden: 19 januari, 2 februari, 16 februari, 2 maart, 16 maart, 30 maart, 13 april, 27 april, en de data van het kamp: 30 april t/m 4 mei!

Groetjes, leiding en bestuur.

 

+14 jv ‘Jiska’

Ha jongens en meiden! We hopen dat jullie een leuke vakantie hebben gehad en zien ernaar uit om jullie te ontmoeten op de eerste JV-avond van 2018. Jan-Pieter zal een inleiding houden over bidden. Na de pauze gaan we een gezellig spel met elkaar doen. Komen jullie zaterdagavond 13 januari ook weer? We beginnen om 19.30 uur in de kerk!

We hopen jullie te zien!

Hartelijke groet, leiding ‘Jiska’: Joline, Inge, Rob, Hugo, Maryse en Jan-Pieter.

 

Ophalen plastic

Ook in 2017 hebben vrijwilligers, in allerlei weersomstandigheden, hun bijdrage weer geleverd aan het ophalen van het plastic. Hartelijk bedankt hiervoor! We hopen dat we ook in 2018 weer op u kunnen rekenen.

 

www.zending-evangelisatie-wereldwijd.nl
Informatie over inleveradressen en gegevens kunt u vinden op de website.

 

Bestellen Preek-CD's

Wilt u een CD van een in de Petrakerk is uitgesproken preek, neem dan contact op met dhr. P.W. van der Toorn. Adres: Coxstraat 84; 4421DB  Kapelle. Tel. 0113-343546. Email: pwvdtoorn@kpnmail.nl.

 

Kopij Kerkelijk Nieuws

Berichten voor het volgende nummer van Kerkelijk Nieuws kunt u tot donderdag 4 januari 2017 (verschijningsdatum 12 januari 2017) mailen naar: petrakerk@kliksafe.nl. Ook kennisgevingen van geboorte, verloving, huwelijk en overlijden in verband met plaatsing in Kerkelijk Nieuws aan de scriba doorgeven.

 

Verjaardagen
Marjon van der Jagt, Nieuwe Kerkstraat 57 Kapelle, jarig op 15 januari, wordt 14 jaar.

Lenny Speelziek, Pr. Irenestraat 12H Wemeldinge, jarig op 17 januari, wordt 26 jaar.

Indy de Jong, Ooststraat 24 Kapelle, jarig op 5 februari, wordt 15 jaar.

 

Rooster vervoer kerk

Zondag 31 dec. en 7 en 14 jan.:

Mevr. W.H. Knulst ( Westelijke Kanaalweg 43) ) ophalen mevr. J Bal-Kooman, Wilhelminastr. en mevr. L. Speelziek, (alleen 's avonds).

Zondag 21 en 28 jan.:

Fam. M.J. de Waal (Bonzijweg 30a) ophalen mevr. J Bal-Kooman, Wilhelminastr. en mevr. L. Speelziek, (alleen 's avonds).

Zondag  4 en 11 febr.:

Fam. H. J. J. Nieuwenhuyse (Danielstr. 11) ophalen mevr. J Bal-Kooman, Wilhelminastr. en mevr. L. Speelziek, (alleen 'avonds).

P.S. Kunt u niet rijden op de aangegeven datum, graag onderling ruilen. Bij voorbaat dank!

 

 

Oppasrooster crèche

De moeders én de jongeren die op moeten passen worden 35 minuten voor aanvang van de dienst verwacht!

Voor aanmelden, afmelden of meer informatie mail of bel naar Hanneke Wisse: hannekewisse@kliksafe.nl, tel. 340428. Voor oppasdiensten die al gepland zijn (zie de website of het Kerkelijk Nieuws) geldt: zelf voor vervanging zorgen!

 

Zondag 31 december

ochtend

0-1-jarigen: Corine Nieuwenhuijse, Julia van Dijk, Vera van Dijk

2-4-jarigen: Caroline bij de Vaate, Esther de Jong, Denny van As, Jardy Dekker, Sem Hoekman, Sven Moerdijk

Bijbelverhaal: Simeon en Anna in de tempel, dl2

 

middag

0-3-jarigen: Rianne Moerdijk, Esmée de Vries, Tessa de Bruijne

4-5-jarigen: Mariët van Dijk, Carolien Kaan, Marieke Boudewijn, Rosa de Jong

Bijbelverhaal: Simeon en Anna

 

Maandag 1 januari

ochtend

0-1-jarigen: Cathy van der Maas, Gerlinda Walhout, Lisanne Boot, Pauline Wagenaar

2-4-jarigen: Ella Biersteker, Francelle Trouwborst, Levi Provoost, Ramon van Vaardegem, Arthur Hoekman

Bijbelverhaal: Wijze mannen uit het Oosten, dl1

 


Zondag 7 januari

ochtend

0-1-jarigen: Hanneke Wisse, Heidi Jacobse, Lennie Speelziek, Maaike Brouwer

2-4-jarigen: Gertrude Gijsbertsen, Heleen van Appeldoorn, Niels Moree, Reinier de Waal, Mirjam Bout, Tabitha Bout

Bijbelverhaal: De Heere Jezus in het huis van Zijn Vader, dl2

 

middag

0-3-jarigen: Jacquelien Zandee, Daniëlle Wagenaar, Marilyn de Kraker, Julia Riemens

4-5-jarigen: Corine Nijsse, Shifra de Visser, Naomi Meeuse

Bijbelverhaal: De wijzen uit het oosten, Matth. 2

 

Zondag 14 januari

ochtend

0-1-jarigen: Hendrien Kaan, Hilde Schouten, Heidi-Anne Moerdijk, Esther Moerenhout

2-4-jarigen: Ida Krijger, Janneke den Herder, Sander Boot, Jurre van Dijk, Ruben Stout, Willemijn Moree, Lotte van Dijk

Bijbelverhaal: Bileam, dl3

 

middag

geen crèche

 

Zondag 21 januari

ochtend

0-1-jarigen: Inge van de Weerd, Janine van Vliet, Daniëlle Harinck, Annemieke Stout

2-4-jarigen: Jeanine Huissen, Jorieke Reijersen van Buuren, Ezra Kole, Thomas de Looff, Jara de Kraker, Marjolein de Waard

Bijbelverhaal: De muren van Jericho, dl1

 

middag

0-3-jarigen: Jouckje van Ieperen, Lisanne van Gelder, Leanne Koppejan

4-5-jarigen: Esther van Baalen, Lisanne Boot, Pauline Wagenaar

Bijbelverhaal: Als de Heere Jezus twaalf jaar is, Luk.2

 

Zondag 28 januari

ochtend

0-1-jarigen: Janneke Mulder, Leonie Oosdijk, Rianne de Looff, Jorrinde Slingerland

2-4-jarigen: Korine van Westenbrugge, Lianne Wisse, Thom Moree, Antoine Romijn, Heline van der Maas,

Tabitha den Hollander

Bijbelverhaal: Jozua en de mannen uit Gibeon, dl3

 

Middag

Geen crèche

 

Zondag 4 februari

ochtend

0-1-jarigen: Lisette de Graaf, Marieke Trouwborst, Diana de Visser, Manon Koppejan

2-4-jarigen: Leontien Overbeeke, Lisette van de Plasse, Martjan Harlaar, Matthias Paardekooper, Brandyne Smalheer, Jealinde de Kraker

Bijbelverhaal: Gideon, dl2

 

middag

0-3-jarigen: Mariëlle van Gilst, Janneke Last, Lisa Moerdijk, Charlotte Bouwman

4-5-jarigen: Gerda Verschuure, Naomi Wagenaar, Louise van Dijk

Bijbelverhaal: Het zaad in de akker, Matth.13

 

Zondag 11 februari

ochtend

0-1-jarigen: Marijke van Mourik, Maryse Nieuwenhuijse, Sharon Dekker, Marith Dekker

2-4-jarigen: Lydia Baaij, Mariëlle de Rijder, André Boudewijn, Daniël Dieleman, Amber van Vaardegem, Ruth de Jong

Bijbelverhaal: Simson, dl2

 

middag

0-3-jarigen: Mieke van Vaardegem, Julia van Dijk, Esmée de Vries

4-5-jarigen: Gerdien de Bree, Carilène de Waal, Hanna van Dijk

Bijbelverhaal: De bruiloft van de koning, Matth. 22

 

« Terug naar het overzicht