Schijf van 5

Zorg voor je ziel!

Rust

Een levensstijl van gejaagdheid, volle agenda’s en multitasking is ongezond voor onze ziel. Mag je dan niet hard werken? Zeker wel! Maar inspanning moet in balans zijn met ontspanning. Toen God de hemel en de aarde schiep, rustte Hij op de zevende dag. Genesis 2:2: “heeft Hij gerust op den zevenden dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.” Ik denk dat Hij genoot van Zijn werk en de tijd nam om te genieten. Ook Jezus gaat ons voor in een levensstijl van rust en stilte. Hij zocht regelmatig (heel bewust) de stilte op. Markus 1:35: “als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging Hij uit, en ging henen in een woeste plaats en bad aldaar.” Ook het Bijbelboek Psalmen gaat ons voor in een houding van eenvoud en stilte. Diverse keren worden we uitgenodigd om onze rust bij God te zoeken. Neem eens wat vaker de tijd om bewust te genieten van het goede dat God geeft!


Bijbel

Zoals gezond eten en voldoende drinken goed is voor het lichaam, zo zijn de woorden van God als brood en water voor de ziel. Gods Woord (de Bijbel) inspireert, bemoedigt, vermaant en onderwijst ons. Kortom: het voedt de ziel. Je ziel kan honger en dorst hebben. Gemakkelijk ‘eten’ ligt voor de hand, zoals fastfood voor het lichaam. Maar hoe gezond en hoe voedend is dat? Verkeerd voedsel voor de ziel kan een onbehagelijk en somber gevoel geven. Goed voedsel voor de ziel geeft voldoening en vrede, zoals ook een goede maaltijd dat doet. De keuze is aan ons en het eten voor de ziel dat Jezus geeft is gratis. Jesaja 55:1: O alle dorstigen, komt tot de wateren en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk! 3: en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven. Krijgt u al honger en dorst? Jezus deelt nog steeds ruimschoots uit!


Doen

Je kunt twee maanden praten over de vraag hoe het zou zijn om in het water te zwemmen, je kunt het ook gewoon doen. Leren door ervaringen. Iets doen is gezond en heel natuurlijk voor de ziel. Paulus (een dienstknecht van Jezus) zegt in Galaten 5:25: Indien wij door den Geest (Gods Heilige Geest) leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen. Hij roept ons dus op tot actie en niet tot uitstel! Jakobus, een andere dienstknecht van Jezus zegt in Jakobus 1:22: En zijt daders van het Woord en niet alleen hoorders! Probeer te leven naar het Woord van God, onderhoudt de geboden van God! Onderzoek, vraag, struikel, faal en doorbreek je routine! Als je valt door Gods wet, helpt Hij je weer opstaan, Hij geeft je kracht! Wat heb je nog te verliezen?!

 

Schepping

We zijn gemaakt om te genieten van de schepping, de natuur. Alles in de schepping laat iets van God zien, Zijn oneindige kracht en creativiteit. Psalm 19:2: De hemelen vertellen Gods eer! Onze ziel voelt zich thuis in de natuur, omdat juist de natuur zoveel genade van God weerspiegelt. De natuur omarmt iedereen en je bent welkom in de schepping of je nu succesvol bent of geen cent te besteden hebt. De zon gaat op over goed en kwaad. We zijn gemaakt om te wandelen in de schepping en om te wandelen met God! Wandel je mee?

 

Gemeenschap

Gemeenschap ervaren is een van de basisbehoeften van de mens. We zijn niet alleen geboren uit een relatie, maar we zijn ook gemaakt om relaties te hebben. Verbinding en verbondenheid. De kerk als christelijke gemeenschap is bij uitstek een plek om verbinding te ervaren en samen te groeien met lichaam en ziel naar het beeld van God. Zoek regelmatig gemeenschap op, dat is zeer gezond voor je innerlijke mens! Gemeenschap is de tijd nemen om te praten met je man of vrouw, vriend of vriendin. Of iets leuks doen met mensen uit de wijk. Ga is een dagje uit met je gezin! Samen leven en samen beleven zorgt voor veel voldoening aan je ziel. Maar bovenal, deel je leven met God! Dat geeft pas echt rust en voldoening!

 

 

Alle schuingedrukte teksten zijn citaten uit de Bijbel

 

 

Zorg voor je lichaam!

 

Voor meer informatie over de blauwe kant van de schijf kunt u kijken op: http://schijf-van-vijf.nl/