Bijbelstudie Sola Scriptura

Doel van de vereniging
De lidmatenvereniging heeft tot doel de bestudering van Gods Woord en de belijdenisgeschriften en de bespreking van principiële levensvragen, getoetst aan Schrift en belijdenis.

Vergadertijd en -plaats
We komen één keer per drie weken op woensdagavond bij elkaar in een zaal van de kerk. We beginnen om 19.45 uur en sluiten om 21.45 uur.

Wijze van vergaderen
We werken aan de hand van een (Bijbel)studieboek. De  voorzit­ter houdt een korte inleiding. Aan de hand van gespreksvragen wordt er in groepjes over het onderwerp doorgesproken. Daarna volgt een plenaire bespreking. Eén keer per jaar nodigen we een spreker uit. De verenigingsavonden worden altijd via Kerkelijk Nieuws be­kend­gemaakt.

Doelgroep
Alle belijdende leden -jongeren en ouderen- zijn welkom op de lidmatenvereni­ging.

Bankrekening
Uw (vrijwillige) bijdrage voor onze vereniging kan naar het rekeningnummer van de kerk  NL92 RABO 0331558076 t.n.v. Gereformeerde Gemeente  p/a Vroonlandseweg 15 Kapelle  o.v.v. Sola Scriptura

Bestuur
Voorzitters:

  • H.M. Eckhardt;
  • H. van Groningen.

Secretariaat:

  • Mw. G.W. de Bree-Graveland;  (Gerdien@filternet.nl)
  • Mw. S.C. Harinck-Jacobse.  

Penningmeester:

  • P.D. Janse
data nieuwe seizoen 2017-2018downloads: 183 | type:  | grootte: 4 kB
Data nieuwe seizoen 2017; 27-09, 25-10, 15-11, 06-12, 2018; 10-01, 07-02, 28-02, 21-03, 11-04, 16-05, 06-06 (etentje ?) We willen het boek van Ds.C.G.Vreugdenhil Abraham vader en vriend gaan behandelen. nadere gegevens volgen in de flyer die bij het kerkelijk nieuws zal worden bijgevoegd .
Seizoen 2017-2018downloads: 102 | type:  | grootte: 4 kB

 Bijbelstudievereniging ‘Sola Scriptura’

Gereformeerde Gemeente   
Kapelle-Biezelinge
 
Kapelle, augustus 2017
 
De vakantie is voor de meeste mensen weer voorbij. We hopen dat iedereen weer energie en zin heeft om zijn of haar taak op te pakken in het gezin, op het werk, in je studie of op welke plek je ook geroepen bent. Ook als leden van de gemeente hopen we weer bij elkaar te komen rondom de Bijbel. Het is goed om tijd vrij te maken om alleen en samen te luisteren naar wat God Zelf zegt in Zijn Woord. De afgelopen twee jaar hebben we de Korinthebrief behandeld. Het was verrassend hoe actueel de dingen daarin zijn die besproken worden. Ook dit jaar willen we weer een gedeelte uit de Bijbel bestuderen, met praktische lessen voor deze tijd. Deze keer bestuderen we een gedeelte uit het Oude Testament, uit het Bijbelboek Genesis. Dit doen we met behulp van het boek: 'Abram, vader en vriend,' van ds. C.G. Vreugdenhil.
 
Misschien ben je net nieuw in de gemeente en heb je geen idee hoe zo'n Bijbelstudieavond eruitziet. Kom dan gewoon eens een keer kijken! Het is leerzaam en vaak ook gezellig en goed voor de onderlinge band, een stukje gemeente-zijn.
We beginnen om kwart voor 8. Eén van de voorzitters houdt een korte opening/inleiding over het gedeelte dat aan de beurt is. Daarna hebben we een pauze en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Na de pauze gaan we meestal in groepjes in gesprek en is er ook nog een plenaire bespreking. Soms wordt gekozen voor een interactieve lezing, zonder gespreksgroepjes. We sluiten af rond kwart voor 10. Ook nodigen we elk jaar een gastspreker uit, om een inleiding rond een bepaald thema te verzorgen, wat zo mogelijk aansluit bij het jaarthema. Ook dat is vaak een boeiende avond!
 
We zien ernaar uit u en jou te ontmoeten. Neem gerust anderen mee. Uit de gemeente of daarbuiten. Iedereen is welkom.  We hopen met elkaar op een gezegend seizoen!
 
Hartelijke groeten,
 
H.M. Eckhardt Suzanne Harinck
H. van Groningen Gerdien de Bree (Gerdien@filternet.nl)
 
Pim Janse
 
Abram,Vader en vriend van Ds.C.G.Vreugdenhildownloads: 103 | type:  | grootte: 4 kB

 Abram,vader en vriend van Ds.C.G.Vreugdenhil

 
Dit seizoen hopen we Bijbelstudies te doen vanuit het Oude Testament over het leven van Abram.
 Abrams  roeping, zijn beproeving, zijn keuzes, zijn omgang met God, zijn vertrouwen op God,  zijn zonden, Gods onwankelbare beloften, en Gods blijvend verbond! 
Allemaal leerzame thema's!
 
Ds. C.G. Vreugdenhil schrijft bij deze hoofdstukken uit Genesis steeds hele duidelijke hoofdstukken, waarin hij mooie lijnen legt naar het nieuwe Testament. Hij weet ook praktische lijnen te trekken naar de dingen van onze tijd, zodat we niet blijven steken bij Abram, maar ook de vraag stellen: Wat wil de Heere óns leren in dit gedeelte? Wie zijn wij tegenover zijn beloften, Zijn verbond, hoe is ons vertrouwen op Hem?
 
Het is jammer dat het boek niet meer verkrijgbaar is. Misschien heeft u het nog in huis...
Aan het begin van het seizoen kunt het boek in PDF via de mail krijgen. U krijgt hier nog een mail over.Wilt u ook deze mail ontvangen mail naar Gerdien@filternet.nl
 
De data voor het nieuwe seizoen: D.V. 27 sept., 25 okt., 15 nov., 
6 dec., 10 jan., 7 feb., 28 febr., 
21 mrt., 11 apr., 16 mei en 6 juni.
 
Schrijft ze alvast in je agenda!
 
hoofdstukoverzicht Abraham vader en vriend. Ds.C.G. Vreugdenhil seizoen 2017/2018downloads: 86 | type:  | grootte: 4 kB

 Hoofdstukoverzicht Abraham vader en vriend. Ds C.G. Vreugdenhil

 seizoen 2017/2018
 
datum Rik/Huib         avond    hfdst       Bijbelgedeelte           Titel                                                           vragen
27-sep R            1         1    Genesis 12 : 1-8     Abram geroepen nog kiezen Voorstel  1, 3, 5, 8, 11?
25-okt H            2         2    Genesis 12 : 9-20     Abram beproefd in Egypte                                1 t/m 3
15-nov R            3         2    Genesis 13 : 1-9     Abram bepoefd in de vlakte van de jordaan 4 t/m 7
6-dec H            4         3    Genesis 13 : 10 - 15    Lots keuze en bevrijding                                  1 t/m 7
10-jan R            5         3    Genesis 14 : 18-24     Abram en Melchizedek                                   8 t/m 10
7-feb H            6         4    Genesis 15             God onderstreept Zijn beloften                   2, 4, 5, 7, 9 
28-feb R            7         5    Genesis 16 : 1 - 6     Abram's kunstgreep                                   1 t/m 5
21-mrt H            8        Gemeente avond
                                               
11 -apri    R                 9            5    Genesis 16 : 17 - 16    Ismael geboren                                           6 t/m 11
16 mei     H           10         6    Genesis 17 : 1 - 8     De inhoud van Gods verbond                           1 t/m 6
6- jun      R  etentje?   11          6    Genesis 17 : 9 - 27     Het teken van Gods verbond                           7 t/m 11
   
21 maart 2018 zal er een gemeenteavond zijn. Ds.C.Harinck zal spreken over 'Het gebruik van Gods beloften' Aanvang 19.45uur.