Vrouwenvereniging Tryfosa

Vrouwenvereniging Tryfosa

Doel van de vereniging
Het verwerven van geldelijke middelen tot steun van de zending en andere kerkelijke doelen d.m.v. het organiseren van een verkoping.
Het versterken van de onderlinge band binnen de gemeente. Dit doen we door o.a. het bezoeken van ouderen en zieken en kennismakingsbezoek bij nieuw ingekomen gemeenteleden.

Vergadertijd en -plaats
Een dinsdagavond 1 keer in de 3 weken in de vergaderzaal van de kerk.

Bankrekening
Het nummer van de vereniging is NL81 RABO 0331 5177 28 van Rabobank te Kapelle t.n.v. Vrouwenvereniging Ger. Gem. Tryfosa.

Onder de vrouwenvereniging valt ook de commissie ouderen en alleenstaanden.

Bestuur

  • Presidente:                     Jenny Otte                0113-268262
  • 2e presidente:                 Linda Paans              0113-269912
  • 1e secretaresse:             Cora van Beveren         0113-223101
  • 2e secretaresse:              Cathrien Cijsouw        0113-330961
  • 1e penningmeesteresse:   Corina Wagenaar           0113-268091
  • 2e penningmeesteresse:   Gertrude Gijsbertsen   0113-552235
  • Algemeen adjuncte:         Diana Walhout           0113-351987