Zangvereniging Crescendo

Gemengd koor CrescendO

9 Oktober hopen we om 19.00 u te zingen in verzorgingstehuis Eben-Haezer te Middelburg.

Op 31 Oktober zingen we op de Hervormingsavond in onze eigen kerk die om 19.00 u begint.

11 December zijn we uitgenodigd in Cederhof om kerstliederen te komen zingen om 19.00 u

Z

Doel van de vereniging
Het zich bekwamen in de zang en zodoende de gemeentezang ondersteunen. Gezongen worden psalmen en geestelijke liederen.

Vergadertijd en -plaats
Op maandagavond in de vergaderzaal van de kerk. Tijd: 20.00 – 22.00 uur.

Activiteiten
Het houden van eigen zangavonden in het kerkgebouw.
We zingen ook op andere plaatsen op uitnodiging en in verzorgingstehuizen.
Onze jaarvergadering houden we in het voorjaar.

Donateurs
Ter versterking van de verenigingskas worden er donateurs geworven.

Bankrekening
Het nummer van de vereniging is NL77RABO0331506742 van de Rabobank te Kapelle t.n.v. zangvereniging Crescendo te Kapelle.

Lidmaatschap
Vanaf ongeveer 16 jaar.

Bestuur

  • Voorzitter: Dhr C.I. Kole
  • Secretaresse: Mw. M.A. de Witte-de Frel;
  • Penningmeesteresse: Mw. E.W. Schalk-Sijnstra;
  • Algemeen adjunct: Dhr. J.A. Overbeeke;
  • Muziekbeheer: Mw. P. F. G. den Ouden- Vos

Dirigent gemengd koor

Dhr. A.P. Nijsse

Organist

Dhr. J. Kodde