Catechisatie seizoen 2023-2024

De catechisaties gaan binnenkort weer beginnen. Ook dit seizoen willen we met al onze doopleden nadenken over de geloofsleer. De kerkenraad spreekt daarbij de wens uit van Psalm 78:7: En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren. De openingsavond beginnen we gezamenlijk in de kerk op … Vervolgd