De Petrakerk

Hartelijk welkom op onze website. We willen u graag laten kennismaken met onze gemeente. Kijkt u daarom rustig rond op deze website.

In het kort geven we ook de belangrijkste punten van wat we geloven aan. De basis hiervan is de Bijbel: het Woord van God. Een samenvatting van de bijbelse geloofsleer is te vinden in onze oude belijdenisgeschriften.
Verder lezen

~ Dagelijks Woord ~

  • Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heere; (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.) Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den Heere in te wonen.

    2 Korintiers 5:6-7