Thuisfront commissie Familie Van Dijk,

De familie van Dijk is uitgezonden door de MAF naar Papua, Indonesië.

Daar vliegt Pieter als piloot naar de binnenlanden om de bevolking te ondersteunen met vluchten voor medisch, zendings-, scholingswerk of andere manieren van hulp.

In Papua is het vliegtuig een noodzaak voor transport. Zeker voor trips in de binnenlanden, waar je te voet weken over doet, met de auto dagen, kan men met het vliegtuig in minuten tot soms een paar uur transport verzorgen. In medische noodgevallen kan dit het verschil tussen leven en dood betekenen.

De thuisfront commisie van de Familie Van Dijk, ook wel kortweg TFC genoemd heeft als taak het verzorgen van fondsenwerving en  communicatie voor de familie naar de achterban in Nederland. Mocht u ons willen steunen, kunt u geld overmaken op rekening: NL17 ABNA 0556 8067 35 t.n.v. MAF Nederland met vermelding “steunfonds van Dijk”

Vanuit onze gemeente zijn er velen die hun zendingswerk steunen. Als u dit ook wilt, kunt u dit doen via

https://www.maf.nl/geef-aan-maf/stafwerker/pieter-anja-van-dijk

Meer informatie over hun vindt u op de website van de MAF;

https://www.maf.nl/internationale-staf/pieter-anja-van-dijk

Leef direct mee met de familie van Dijk op

www.facebook.com/TFCvanDijk

Neem contact op met TFC van Dijk via

TFC_vandijk@zeelandnet.nl