Kerktelefoon kan aangevraagd worden bij diaken C.M. Wisse. Bij hem kunnen ook storingen en klachten gemeld worden. Wie door ouderdom of door langdurige ziekte de kerkdiensten niet kan bezoeken, komt in aanmerking voor kerktelefoon.

De kerk betaalt de rekeningen van het kerktele­foon­kast­je en het abonnements-geld. De abonnee betaalt in principe zelf de telefoonkosten. Er wordt een busje geplaatst voor collecten en bijdragen in het abonnement. Tweemaal per jaar, in oktober-november en april-mei, komen de diakenen langs om deze busjes te le­gen.De preken zijn tijdens en na de diensten te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl. Van deze website kunt u de preken van de laatste drie maanden ook downloaden