Kerktelefoon kan aangevraagd worden bij diaken L.A.A. van Dijk. Bij hem kunnen ook storingen en klachten gemeld worden.
De preken zijn tijdens en na de diensten te beluisteren via  www.kerkdienstgemist.nl
of via de Lukasluisterkastjes die via de diaconie beschikbaar worden gesteld.
Van deze website kunt u de preken van de laatste drie maanden ook downloaden.