Kerktelefoon kan worden aangevraagd bij diaken L.A.A. van Dijk. Bij hem kunnen ook storingen en klachten gemeld worden.
Kunt u om welke reden dan ook de kerkdiensten voor langere tijd niet bezoeken, dan regelen we graag een kerktelefoon voor u.
De aansluitkosten en de aanschafkosten van de apparatuur komen voor rekening van de kerk. De maandelijkse abonnementskosten betaalt u zo mogelijk zelf.
Ook zijn de preken tijdens en na de diensten te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl
Via deze website zijn ook de kerkdiensten van de laatste 3 maanden beschikbaar