Het Gemeentecontact verschijnt drie keer per jaar. In het Gemeentecontact kunnen wat langere berichten dan in het Kerkelijk Nieuws geplaatst worden.
Als doelstelling heeft de kerkenraad geformuleerd:
Een overzicht geven en verslag doen van activiteiten van commissies en verenigingen ten einde het medeleven en de betrokkenheid bij het gemeenteleven te verhogen en informatie geven over bijzondere omstandigheden van gemeenteleden, zodat gemeenteleden meer en beter met elkaar kunnen meeleven.
Eindredactie:
De kerkenraad
Redactie:
– Martijn Knook;
– Lianne Wisse-Geluk;
– Piet van Dijk;
– William Geluk
Als u bent ingelogd op de site, kunt u de edities van het Gemeente Contact online inzien of downloaden. Er verschijnt dan een extra menu-item in het scherm.