Het Kerkelijk Nieuws omvat het kerknieuws van alle gemeenten in de classis Goes. Elk gezin in de gemeente ontvangt dit blad. Hiervoor is door de kerkenraad een collectief abonnement genomen, waarvoor regelmatig gecollecteerd wordt.

Kopij voor het Kerkelijk Nieuws dient uiterlijk op donderdagavond in de week voor verschijning bij de scriba binnen te zijn. E-mail: petrakerk@kliksafe.nl. De bezorging van Kerkelijk Nieuws moet voor vrijdag 19.00 uur plaatsvinden. Ze wordt in de gemeente geregeld door familie Van As, aan wie u vragen over de bezorging kunt stellen. Familie Van As regelt ook de verspreiding van de gratis periodieken en de bijlagen van Kerkelijk Nieuws.

Wie langdurig in het buitenland verblijft, kan het Kapelse nieuws via de mail ontvangen. Daarvoor kunt u zich opgeven bij de scriba.