Doel van het kinderkoor
Verbeteren van de zang van de kinderen rondom psalmen en geestelijke liederen.

Vergadertijd- en plaats
Maandagavond van 18.45 tot 19.30 uur in één van de zalen van de kerk.

Activiteiten
Meewerken aan zangavonden van de Ring van BZGG, Woord en Daad, zelf georganiseerde avonden of op uitnodiging van andere verenigingen.
Jaarlijks hebben we een uitje (aan het eind van het seizoen).

Lidmaatschap
Jongens en meisjes vanaf groep 3 tot eind groep 8.
Het bedrag is € 35 per jaar.
Contributie wordt vooruit betaald.
Je mag eerst 2 keer komen kijken.

Bestuur

  • Voorzitter: Carolien Kaan;
  • Secretaresse: Annelies Kaan;
  • Penningmeester: Lydia Paans;
  • Algemeen adjunct: Mark de Vos;
  • PR – Medewerker: Jeannet Marinissen.
  • Muziekbeheer: Annelies Kaan; jongpetrakoor@petrakerkkapelle.nl
  • Dirigent: Jeroen Nieuwenhuyzen;
  • Pianiste: Lydia Paans.

Bankrekeningnummer: IBAN: NL38RABO0158839781

Ten name van Ger.Gem. Kapelle-Biezelinge inzake Jong Petrakoor