Kerkdiensten

De zondagse kerkdiensten beginnen om 10.00 en 16.30 uur. Dit maakt de kerkenraad tijdig bekend. Weekdiensten beginnen om 19.30 uur. Op Tweede Pasen en Tweede Pinksteren is er ’s morgens een dienst om 10.00 uur.

Bediening sacramenten

In overleg met de predikant worden de data voor de bedieningen van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal vastgesteld. Deze zullen tijdig via het Kerkelijk Nieuws worden bekendgemaakt.

Vervoer kerk

Voor degenen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, is er de mogelijkheid om mee te rijden naar de kerk. In het Kerkelijk Nieuws staat een rooster met de namen van de chauffeur(s) en de passagier(s). Dit rooster wordt opgesteld volgens alfabet. Iedere gevraagde chauffeur rijdt een halve maand in de vier jaar. Wie niet op zijn beurt kan, wordt verzocht zelf te ruilen.

Het vervoerssysteem is in samenwerking met de kerkenraad opgezet. We gaan ervan uit dat iedereen meedoet. Daarmee deelt u de zorgen van medeleden.

Vragen hierover kunt u stellen aan de ouderencommissie. Het correspondentieadres is: Mw. A.M. de Waard-Marijs, Nieuwe Kerkstraat 55, Biezelinge. Tel. 341010.