De kerkdiensten beginnen op zondag om 10.00 en 16.30 uur. Als er een predikant of student voorgaat, kan van het begintijdstip van de middagdienst worden afgeweken. Dit maakt de kerkenraad tijdig bekend. Weekdiensten vangen aan om 19.30 uur. Op tweede Pasen en tweede Pinksteren wordt er ’s morgens dienst gehouden om 10:00 uur. Per jaar zal bezien worden of er ook op tweede Kerstdag een dienst belegd wordt.

Bediening sacramenten
In overleg met de dienstdoende predikant worden de data van de sacramentsbedieningen vastgesteld. Indien mogelijk zal dit tijdig via het Kerkelijk Nieuws worden bekendgemaakt.

Vervoer kerk
Voor degenen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, is er de mogelijkheid om mee te rijden. In het Kerkelijk Nieuws staat een rooster met de namen van de chauffeur(s) en de passagier(s). Dit rooster wordt opgesteld volgens alfabet. Iedere chauffeur rijdt een halve maand in de vier jaar. Wie niet op zijn beurt kan, wordt verzocht zelf te ruilen.

Het vervoerssysteem is in samenwerking met de kerkenraad opgezet. We gaan ervan uit, dat iedereen meedoet. Daarmee deelt u de zorgen van medeleden. Vragen hierover kunt u stellen aan de ouderencommissie. Contactpersoon is: mevr. A.M. de Waard-Marijs tel 0113-341010,