Gereformeerde Gemeente te Kapelle-Bie­ze­linge
Geïnstitueerd:

27 mei 1927

Petrakerk:

sinds 30 augustus 1996

Kerkdiensten:

’s zondags om 10.00 en 16.30 uur

Kerkgebouw:  
Petrakerk
Goessestraatweg 14
4421 PJ Kapelle

tel. 0113-343165
Predikant:
Ds. J. IJsselstein
Opalstraat 12
Tel. 785492
Consulent:
Ds. S. Maljaars
Langeweg 59
4431 RP ‘s-Gravenpolder
Tel. 313045.

Bank kerk / bouwfonds:
Rabobank
Rekeningnummer: NL92 RABO 0331 5580 76
t.n.v. Gereformeerde Gemeente,
p/a Vroonlandseweg 43E, Kapelle.
N.B. Wilt u bij de giften aangeven of ze voor de kerk of het bouwfonds bestemd zijn?
Bank diaconie:
Rabobank
Rekeningnummer: NL47 RABO 0331 5059 24
t.n.v. Gereformeerde Gemeente
p/a Kerkplein 13, Kapelle.
Koster

C.A. Wagenaar

Hulpkosters:
P.J.C. Goedegebuure;
J. Oostdijk;
G.J. Wisse.