Het doel van de vereniging is het onderzoeken van Gods Woord en het behandelen en bespreken van onderwerpen met als uitgangspunt en grondslag Gods Woord. Met jongeren van de gemeente samen zijn, werkt samenbindend.

Een leidinggevende of een lid houdt een inleiding over een gedeelte van Gods Woord of over een actueel onderwerp.

Na de pauze hebben we verschillende activiteiten: gespreksvragen, quiz, collage,  enz.

Eenmaal per jaar nodigen we een spreker uit.

Eén keer per jaar gaan we op kamp. We brengen een bezoek aan een regionale Bondsdag -16. En we werken mee aan de Jeugdbondacties.

 

Waar en wanneer

Zaterdagavond om de veertien dagen.

Tijd: 19.30 uur. In de periode van sep­tember tot mei.

In de vergaderzaal van de kerk.

Contributie
De contributie bedraagt € 15,- per seizoen. Deze kan gestort worden op rekeningnummer NL59 RABO 0331 5225 86   van de Rabobank te Kapelle onder vermelding van +14 JV Jonathan.

Leiding
Voorzitter: Bennie de Jonge
Secretaresse: Coby Keurhorst
Penningmeester: Maurice Wisse
Lisette de Graaf
Joël Tollenaar

 

Algemeen mailadres   jvjonathankapelle@outlook.com