Jeugdvereniging +14 Jonathan

De +14 vereniging bestaat uit twee groepen:
de 14-jarigen en de 15-jarigen.

De twee groepen hebben allebei hun eigen team leidinggevenden op de verenigingsavonden, maar vormen overkoepeld één team.
Een team houdt twee jaar achter elkaar dezelfde groep.

Doel van de vereniging
Het onderzoeken van Gods Woord en het behandelen en bespreken van onderwerpen met als uitgangspunt en grondslag Gods Woord. Met jongeren van de gemeente samen zijn, werkt samenbindend.

Vergadertijd en -plaats
Zaterdagavond om de veertien dagen. Tijd: 19.30 uur. In de periode van sep­tember tot mei. In de vergaderzaal van de kerk.

Hoe wordt er vergaderd
Een leidinggevende of een lid houdt een inleiding over een gedeelte van Gods Woord of over een actueel onderwerp.
Na de pauze hebben we verschillende activiteiten: gespreksvragen, quiz, collage, enz.
Eenmaal per jaar nodigen we een spreker uit.

Bijzondere activiteiten

  • Rond Hemelvaartsdag gaan we van woensdagavond tot zaterdag op kamp;
  • De +15 JV gaat aan het begin van het seizoen één nacht op introkamp;
  • De +14 JV heeft ook een actieve openingsmiddag en –avond aan het begin van het seizoen;
  • We houden jaarlijks een dropping;
  • Per seizoen vaak een strandwandeling, strandspel of sportavond in de gymzaal;
  • Bezoek aan een regionale Bondsdag -16;
  • Meewerken aan de Jeugdbondacties,

Contributie
De contributie bedraagt € 15,- per seizoen. Deze kan gestort worden op rekeningnummer NL59 RABO 0331 5225 86   van de Rabobank te Kapelle onder vermelding van +14 JV Jonathan.

Team groep A:

Voorzitter: Marien Geense
Secretaresse: Laura Bostelaar
Penningmeester: Marijn van Mourik
Lisette de Graaf
Bennie de Jonge