Doel van de commissie

 • Binnen de gemeente de bezinning op de zendingsopdracht van de kerk bevorderen.
 • Het meeleven met en de voorlichting ten behoeve van het zendingswerk van de Gereformeerde Gemeenten zo veel mogelijk stimuleren.
 • Het verzamelen van gelden ten behoeve van het zendingswerk van de Gereformeerde Gemeenten.

Giften kunnen worden overge­maakt op rek NL92 RABO 0331 5090 91 van de Rabobank te Kapelle ten name van Zendingscommissie Gereformeerde Gemeenten, p/a Bogerdlaan 22, Kapelle.

Activiteiten

 • Plastic
  17 á 18 keer per jaar wordt er door twee vrijwilligers geholpen met het ophalen van plastic. Van de gemeente Kapelle ontvangen we hiervoor een vergoeding.
 • Oude metalen
  Er is een inzamelpunt voor oude metalen: loods Slabbekoorn, Fleerbosseweg 14, Kapelle.
 • Kringloopwinkel
 • De zendingscommissie participeert samen met de meeste andere zendingscommissies uit de classis in de kringloopwinkel ‘Goed en gebruikt’. Voor de kringloopwinkel zijn goede gebruikte artikelen en vrijwilligers hartelijk welkom. Voor meer informatie zie www.kringloopwinkelgoedengebruikt.nl.
 • Zendingsbusje
  Twee tot drie keer per maand komen de collectanten langs met het zendingsbusje
 • Verjaardagsfonds
  Elk lid en elk dooplid van de gemeente boven de 18 jaar ontvangt bij zijn of haar verjaardag een felicitatie, met daarbij een zakje, met het verzoek hierin een gift te doen. Dit zakje kan dan anoniem ’s zondags in de collectezak worden gedaan. De helft is bestemd voor de zending, de helft voor de evangelisatie.
 • Collecte op school
  Op scholen wordt er elke week geld ingezameld. Een deel daarvan is bestemd voor de zending. Ook postzegels kunnen aan schoolkinderen worden meegegeven.
 • Kerstpostactie
 • In december is er de mogelijkheid kerstkaarten te versturen via d e zendingscommissie op heel Beveland. De opbrengst is voor de zending
 • Inktcartridges/mobieltjes
 • In de hal van de kerk staat een inzameldoos voor lege inkt-en tonercartridges en oude mobiele telefoons
 • Bloemenactie
  Tweemaal per jaar wordt er een bloemenactie gehouden.
 • Paulus
  Tweemaandelijks wordt het zendingsblad ‘Paulus’ bezorgd.
 • Zendingskalender
  Eenmaal per jaar worden er zendingskalenders aangeboden.
 • Zendingsavond
  Eenmaal per jaar of per anderhalf jaar proberen we samen een zendingsavond of zendingsmiddag voor de kinderen te organiseren.

Thuisfrontcommissies

Door de commissie worden contacten onderhouden en samengewerkt met de thuisfrontcommissies van leden van onze gemeente die op het zendingsveld werkzaam zijn. Voor meer informatie over het zendingswerk en de zendingswerkers van de gereformeerde gemeente verwijzen we u naar de website www.zgg.nl

Zendingscommissie

Voorzitter: Jasper Otte;

Secretaris: Christian van Westenbrugge;

Penningmeester: Andres Oosdijk;

Algemeen adjunct: Arco de Bonte.

Leden:

 • Martijn Bij de Vaate;
 • Hans den Ouden;
 • Willem Roozemond;
 • Roy Wouters;
 • Leonard Huizer
 • Jeanet Marinissen.

E-mail: zendingscommissie@petrakerkkapelle.nl