Het Jong Petrakoor is een enthousiast kinderkoor. Het doel van het kinderkoor is om de kinderen al op jonge leeftijd psalmen en christelijke liederen aan te leren om zo met elkaar God te loven en te prijzen.

Het koor werkt regelmatig mee aan concerten van bijvoorbeeld Woord en Daad. Ook zingen we op uitnodiging van andere koren, in verzorgingstehuizen en op de Petrakerkdag. Af en toe organiseren we zelf een concert voor een goed doel. Elk jaar sluiten we het seizoen met de kinderen af met een leuk uitje.

Kinderen vanaf begin groep 3  tot eind groep 8 zijn van harte welkom op het koor.

Waar en wanneer
Maandagavond van 18.45-19.30 uur in één van de zalen van de kerk

Bestuur

Voorzitter & Muziekbeheer
Mw. C.A. Kaan-Krijger (Annelies)

Secretariaat
Mw. T.J. Marinissen- de Lange (Jeannet)

Financiën
Mw. L. Paans (Lydia)

Algemeen Adjunct
De heer G.L. Eckhardt (Leenard)

Pr medewerker
Mw. E. Kroon-Weerheim (Erica)

Bestuurslid 
Mw. B.M. Baaij-Remeynse (Marieke)

Dirigent
J. Nieuwenhuyzen (Jeroen)

Pianiste
Mw. L. Paans (Lydia)

Contactpersoon:
Annelies Kaan 06-23547131

Contributie
Het bedrag is €35,- per jaar. Dit wordt in één keer betaald aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Vanaf het 3e kind uit één gezin is het lidmaatschap gratis!
De eerste twee keer mag een kind (met ouder/verzorger) vrijblijvend komen meezingen.
Bankrekeningnummer  NL38 RABO  0158 8397 81 t.n.v. Ger. Gem. Kapelle – Biezelinge inzake Jong Petrakoor.