Jeugdvereniging +16 Rondom het Woord

Doel van de vereniging
Het onderzoeken van Gods Woord en het behandelen en be­spreken van onderwerpen met als uitgangspunt en grondslag Gods Woord.

Vergadertijd en -plaats
Vrijdagavond, iedere 2 weken in de periode van september tot aan het kamp rond hemelvaartsdag. We beginnen om 20.00 uur. De locatie is afhankelijk van het programma: Jeugdhonk of een van de zalen van de kerk. Zie hiervoor de aankondiging in de JV-appgroep. Aan- of afmelden kan via onderstaand mailadres. Geef je mobiele nummer door, dan voegen we je toe aan de appgroep.

Hoe wordt er vergaderd
Een van de leden houdt een inleiding, waarna een gezamenlijke verwerking volgt. Ook hebben we bijbelstudies. Af en toe doen we na de pauze een spel, een quiz of zingen we samen.

Contributie
De contributie bedraagt per jaar € 15.00.
Het rekeningnummer van de vereniging is: NL78RABO 0331 557 649 t.n.v. Ger. Gem. Kapelle-Biezelinge

Bijzondere activiteiten

  • Gezellig samen zijn in het jeugdhonk
  • Onze kerstavond en onze jaarvergadering;
  • Van tijd tot tijd zijn er ook bijzondere activiteiten zoals een dropping, een strandwandeling of een barbecue;
  • Verder doen we mee aan acties die door de Jeugdbond worden gehouden;
  • Bij Hemelvaartsdag organiseren we een kamp.

Leiding

De vereniging wordt geleid door de volgende personen:

  • Marco de Visser
  • Guido en Elze van Koeveringe
  • Peter van Dijk

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de leiding en een aantal jongeren van de vereniging. De taken die verdeelt worden over het bestuur zijn: