Jeugdvereniging +16 Rondom het Woord

Doel van de vereniging
Het onderzoeken van Gods Woord en het behandelen en be­sprekenvan onderwerpen met als uitgangspunt en grondslag Gods Woord.

Vergadertijd en -plaats
Vrijdagavond om de veertien dagen in de vergaderzaal van de kerk in de periode van september tot juni. We beginnen om 20.00 uur. Zie geplande avonden.

Hoe wordt er vergaderd
Een van de leden houdt een inleiding, waarna een gezamenlijke verwerking volgt. Ook hebben we bijbelstudies. Af en toe doen we na de pauze een spel, een quiz of zingen we samen. Een bestuurslid zorgt voor iets lekkers iedere avond.

Contributie
De contributie bedraagt per jaar € 15.00.
Het rekeningnummer van de vereniging is: NL78RABO 0331 557 649 t.n.v. Ger. Gem. Kapelle-Biezeling

Bijzondere activiteiten

  • Onze kerstavond en onze jaarvergadering;
  • Van tijd tot tijd zijn er ook bijzondere activiteiten,zoals een dropping, een strandwandeling, barbecue;
  • Verder doen we mee aan acties die door de Jeugdbond worden gehouden, terwijl we ook de districtsbijeenkomst van de Jeugd­bondbijwonen;
  • In de meivakantie organiseren we een kamp van maandag tot vrijdag.

Leiding

De vereniging wordt geleid door de volgende personen:

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de leiding en een aantal jongeren van de vereniging.

  • Penningmeester: Sven Heijboer;
  • Secretaris: Onno van der Wees, email: plus16jvkapelle@hotmail.com;
  • Facilitairezaken: George van Koeveringe;
  • Plannig & algemene zaken: Nienke de Vries.