De Bijbelstudievereniging heeft tot doel de bestudering van Gods Woord, de belijdenisgeschriften en de bespreking van principiële levensvragen, getoetst aan Schrift en belijdenis.

We werken aan de hand van een (Bijbel)studieboek of we houden thema-avonden. Eén van de voorzit­ters houdt een korte inleiding. Aan de hand van gespreksvragen wordt er in groepjes over het onderwerp doorgesproken. Daarna volgt een plenaire bespreking. Soms wordt de avond ingevuld als een interactieve lezing. Eén keer per jaar nodigen we een spreker uit. De verenigingsavonden worden altijd via Kerkelijk Nieuws (en voor de leden per mail) be­kend­gemaakt.

Iedereen (jongeren en ouderen)  is welkom op de Bijbelstudievereni­ging.

Waar en wanneer
We komen één keer per drie weken op woensdagavond bij elkaar in een zaal van de kerk.
We beginnen om 19.45 uur en sluiten om 21.45 uur.

Voorzitters
Ko Biersteker,
Marinus Schroevers.

Secretariaat
Gerdien van den Berge-van Belzen,
Gerdien de Bree-Graveland.

Financiën
Pim Janse

Rekeningnummer
Giften kunnen gestort worden op NL92 RABO 0331 5580 76 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Kapelle.