Doel van de vereniging
De lidmatenvereniging heeft tot doel de bestudering van Gods Woord en de belijdenisgeschriften en de bespreking van principiële levensvragen, getoetst aan Schrift en belijdenis.

Vergadertijd en -plaats
We komen één keer per drie weken op woensdagavond bij elkaar in een zaal van de kerk. We beginnen om 19.45 uur en sluiten om 21.45 uur.

Wijze van vergaderen
We werken aan de hand van een (Bijbel)studieboek. De  voorzit­ter houdt een korte inleiding. Aan de hand van gespreksvragen wordt er in groepjes over het onderwerp doorgesproken. Daarna volgt een plenaire bespreking. Eén keer per jaar nodigen we een spreker uit. De verenigingsavonden worden altijd via Kerkelijk Nieuws be­kend­ gemaakt.

Doelgroep
Alle belijdende leden -jongeren en ouderen- zijn welkom op de lidmatenvereni­ging.

Bankrekening
Uw (vrijwillige) bijdrage voor onze vereniging kan naar het rekeningnummer van de kerk  NL92 RABO 0331558076 t.n.v. Gereformeerde Gemeente  p/a Vroonlandseweg 15 Kapelle  o.v.v. Sola Scriptura

Bestuur
Voorzitters:

  • de heer H.M. Eckhardt;
  • de heer M.C. Schroevers

Secretariaat:

  • mevrouw G. de Bree  (Gerdien@filternet.nl)
  • mevrouw G. van den Berge

Penningmeester:

  • de heer P.D. Janse