Contactpersoon
Gerda Verschuure, e-mail: bijbelkringpetrakerk@gmail.com

Doel van de Bijbelkring
De Bijbelkring +21 heeft als doel de bestudering van Gods Woord en de belijdenisgeschriften.
Ook de doordenking van levensvragen komt aan de orde, getoetst aan Gods Woord en de belijdenis.

Vergadertijd en –plaats
We vergaderen ongeveer een keer per weken in de periode van september tot juni.

De bijeenkomsten verlopen in een ongedwongen sfeer. Ze worden in Kerkelijk Nieuws bekend gemaakt.

Wijze van vergaderen
De bestudering van de Bijbel doen we aan de hand van een bijbelstudieboekje.

Doelgroep
De doelgroep is: jong belijdende leden, die de stap naar de lidmatenverening te groot vinden. Al deze jong belijdende leden zijn hartelijk welkom.