De commissie Vrouwenmorgens organiseert twee keer per jaar op donderdag een vrouwenmorgen. Alle vrouwen van de gemeente zijn van harte welkom om op deze morgen samen rond het Woord van God na te denken en met elkaar in gesprek te gaan over een onderwerp dat vrouwen aangaat. Middels de vrouwenmorgens wil de commissie ook het onderlinge contact versterken.

Crèche aanwezig.

De commissie wordt gevormd door:

  • Mieke van Vaardegem (voorzitster);
  • Suzanne Harinck;
  • Gerdien van de Berge;
  • Janny van Dijk.