De commissie Vrouwenmorgens organiseert twee keer per jaar afwisselend op dinsdag of donderdag een vrouwenmorgen. Een spreker houdt een inleiding over een godsdienstig of praktisch onderwerp, gebaseerd op Gods Woord. Alle vrouwen van onze gemeente en daar buiten zijn van harte welkom om op deze morgen samen rond het Woord van God na te denken en met elkaar in gesprek te gaan over een onderwerp dat vrouwen aangaat. Middels de vrouwenmorgens wil de commissie ook het onderlinge contact versterken.

Crèche aanwezig.

De commissie wordt gevormd door:

  • Leontien Overbeeke (voorzitster);
  • Christine de Looff;
  • Gerdien van den Berge;
  • Rianne Moerdijk.