Door de kerkenraad is in september 1993 een financiële commissie benoemd. De opdracht van deze commissie is: het adviseren over de financiering van bouw- en verbouwactiviteiten van de kerk en de daarmee verbonden lasten. Verder draagt de commissie zorg voor de noodzakelijke geldwerving.

 

Voorzitter: J.C. Maljaars
Secretaris: P.C.J. Goedegebuure

 

Leden:
  • H. Keurhorst
  • A. Moerdijk
Giften
Giften voor het bouwfonds kunnen overgemaakt worden op NL92 RABO 0331 5580 76  t.n.v. Gereformeerde Gemeente Kapelle-Biezelinge. Wilt u als betalingskenmerk meegeven “t.b.v. bouwfonds”.