Het onderzoeken van Gods Woord en het behandelen en bespreken van onderwerpen met als uitgangspunt en grondslag Gods Woord is het doel van de vereniging.

Een leidinggevende of een lid houdt een inleiding over een ge­deelte uit Gods Woord of over een actueel onderwerp vanuit Gods Woord. Dit gebeurt op een interactieve manier door middel van bijvoorbeeld een korte Bijbelstudie, het bespreken van stellingen, et cetera.
Na de pauze doen we een activiteit, in de vorm van een spel. De avond wordt afgesloten met een warme hap.

Aan het begin van het seizoen hebben we altijd een startactiviteit. We organiseren een dropping samen met de andere  -14 JV.
Eens per jaar wordt er een spreker uitgenodigd. We bezoeken samen de regionale  Bondsdag -16 en werken mee aan de Jeugdbond acties.
Ieder jaar gaan we op kamp rond Hemelvaartsdag.

Waar en wanneer

Vrijdagavond om de veertien dagen.

Tijd: 19.30 uur.

In de periode van sep­tember tot mei.

In de vergaderzaal van de kerk.

Leiding
Het team van leidinggevenden van JV -14 David bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Martin van Ieperen;
  • Penningmeester: Marjan de Leeuw;
  • Secretaresse: Jouckje van Ieperen
  • Kees Kaan;
  • Jeroen Hegi;
  • Carl van Dijk
  • Elsa van Dijk;
  • Mirjam Dek.

Een team houdt twee jaar achter elkaar dezelfde groep.

Email

jvdavid@petrakerkkapelle.nl

Contributie
De contributie (€ 15,-) kan gestort worden op rekeningnummer NL24RABO 0114909121 van Rabobank Oosterschelde
t.n.v. JV -14 David.