Doel van de vereniging
Het doel van de vereniging is naast elkaar ontmoeten als jongeren van de gemeente, het gezamenlijk onderzoeken van het Woord van God. Dit doen we door gezamenlijk na te denken over onderwerpen met als uitgangspunt en grondslag het Woord van God, de Bijbel.

JV-avonden
Eens in de veertien dagen wordt op vrijdagavond een JV-avond gehouden. De avond start om 19.30 uur in één van de zalen van de kerk. Tijdens een JV-avond houdt één van de leidinggevenden een inleiding over een gedeelte uit de Bijbel of over een actueel onderwerp. Dit gebeurt op een interactieve manier door middel van bijvoorbeeld een korte bijbelstudie, het bespreken van stellingen, et cetera.

Na de pauze doen we een activiteit, in de vorm van een spel. De avond wordt afgesloten met een warme hap.

Bijzondere activiteiten

 • Startactiviteit aan het begin van het verenigingsseizoen;
 • Dropping met de andere -14 groep;
 • Eens per jaar wordt er een spreker uitgenodigd;
 • Bezoek aan de regionale Bondsdag -16;
 • Meewerken aan Jeugdbondacties of acties voor de kerk;
 • Kamp rond Hemelvaartsdag van woensdagavond tot zaterdagochtend.

Leiding
Het team van leidinggevenden van JV -14 David bestaat uit de volgende personen:

 • Voorzitter: Carl van Dijk;
 • Penningmeester: Marjan de Leeuw;
 • Secretaresse: Jouckje van Ieperen – de Braal;
 • Kees Kaan;
 • Martin van Ieperen;
 • Elsa van Dijk:

Een team houdt twee jaar achter elkaar dezelfde groep.

Contributie
De contributie (€ 15,-) kan gestort worden op rekeningnummer NL24RABO 0114909121 van Rabobank Oosterschelde
t.n.v. JV -14 David.