Landelijke kerkelijke bladen
Hieronder volgt een lijst van bladen die binnen de kring van de Gereformeerde Gemeenten verschijnen:
  • De Saambinder, kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten. E-mail: kbgg@cbgg.nl;
  • Daniël, jongerenblad van de Gereformeerde Gemeenten. Bondscentrum Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG),E-mail:jbgg@cbgg.nl;
  • Doven-Contact, orgaan van Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten;
  • Helpende Handen, ledenblad van de Vereniging Helpende Handen (Vereniging Gehandicaptenzorg van de Gereformeerde Gemeenten). E-mail: hh@cbgg.nl.
Verder zijn er periodieken die gratis worden verspreid:
  • Paulus, zendingsblad van de Gereformeerde Gemeenten, waarin opgenomen het katern Bijbelverspreiding;
  • De Evangelist, evangelisatieblad van de Gereformeerde Gemeenten;
  • Israëlbode, uitgaande van het Deputaatschap voor Israël;
  • De Noodklok, uitgave van het Deputaatschap Bijzondere Noden;
  • Silofoon, uitgave van Siloah (Stichting Gehandicaptenzorg Gereformeerde Gemeenten).
Kerkelijk jaarboek
Het kerkelijk jaarboek verschijnt elk jaar in juni. Hierin staan alle gegevens over het kerkelijk leven binnen de Gereformeerde Gemeenten overzichtelijk gerangschikt.  Het jaarboek is een uitgave van het Bureau voor Kerkelijke Administratie en is te koop in de boekhandel.
Gereformeerde Bijbelstichting
Doel:  het behoud en bevorderen van het gebruik van de Bijbel in de Statenvertaling, alsmede het verspreiden van de Bijbel in andere talen in samenwerking met de Trinitarian Bible Society (TBS) te Londen. Commissie voor Kapelle-Biezelinge, Schore en Wemeldinge.
Contactpersonen
Voorzitter:
J.G.A. Dieleman
Secretaris:
M.C. Bij de Vaate