Gehandicaptenzorg
Contactdiaken: H.D. Niewenhuijse

Contactper­sonen namens Helpende Handen:

  • Mw. C.J. van Manen-Mol;
  • Mw. M. Dek-Kodde.

Activiteiten

*Meeleven met gezinnen, die binnen het gezin te maken hebben met een lichamelijke beperking of een verstandelijke beperking, door middel van bezoeken.

*Gesprekgroep voor ouders van een zoon of dochter met een verstandelijke beperking.

Financiën
Eenmaal per jaar wordt er in de gemeente gecollecteerd voor de vereniging Helpende Handen.

 

Gesprekgroep ADHD

Contactpersonen

Mw. L. van Gelder-Cranendonk, Voorburcht 37, Kapelle. Tel. 268679.

Activiteiten

Twee keer per jaar een gesprekgroep voor ouders van een zoon of dochter met de diagnose ADHD.

 

 

Gesprekgroep Autisme

Contactpersonen

Mw. M. Dek-Kodde, Elstarstraat 100, Kapelle. Tel. 342189.

D.R. van Putten, Vroonenburg 17, Kapelle. Tel. 06-12821712.

Activiteiten

Twee keer per jaar een gesprekgroep voor ouders van een zoon of dochter met de diagnose ASS.

 

 

Helpende Handen

Vereniging langdurige zorg van de Gereformeerde Gemeente voor reformatorische mensen met een beperking.

De vereniging draagt bij aan belangenbehartiging van mensen met een beperking. De consulenten Persoonlijke Dienstverlening helpen in de zoektocht naar passende zorg of hulp. De vereniging organiseert lotgenotencontact . En de Praktische Thuishulp biedt leden van Helpende Handen hulp in de thuissituatie.
www.helpendehanden.nl

 

Stichting De Vluchtheuvel

Professionele hulp

De Vluchtheuvel biedt professionele hulp in persoonlijke- en relatieproblemen. Voorbeelden daarvan zijn: Identiteitsvragen, verwerken van rouw, psychische problemen, problemen op het werk, huwelijksproblemen en opvoedingsvragen, enzovoort. Daarnaast biedt De Vluchtheuvel groepstherapie aan zowel mannen als vrouwen die willen breken met seksverslaving. Ook zijn er regelmatig groepen rond rouwverwerking, zelfvertrouwen en identiteit. De Vluchtheuvel heeft diverse gesprekslocaties, waaronder Goes.

Christelijke hulp

De Vluchtheuvel gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten. Geloofsbeleving en problemen staan niet los van elkaar. De Vluchtheuvel biedt christelijke hulp en baseert zich daarbij op Gods Woord. Onze hulpverleners werken vanuit deze achtergrond en overtuiging. Zij onderhouden, zo nodig en alleen in overleg met de cliënt, contact met het pastoraat.

Aanmelding en advies

Hebt u hulp nodig? Twijfelt u of uw hulpvraag past bij De Vluchtheuvel? Of heeft u behoefte aan advies? Met al uw vragen en voor aanmelding kunt u op werkdagen tussen 8:30 – 17:00 uur bellen naar: (0113) 213098. U kunt zich ook aanmelden via www.stichtingdevluchtheuvel.nl/hulp-nodig.

Voor de meest actuele tarieven zie onze website.

Giften en legaten

Een deel van ons werk wordt niet gesubsidieerd, maar betaald met giften uit onze achterban. Uw gift is dringend nodig! Maak een gift over naar IBAN: NL85 INGB 0004 3255 63 t.n.v. Stichting Hulpverlening De Vluchtheuvel te Woerden. Donateur worden kan ook. Ga naar www.stichtingdevluchtheuvel.nl/online-doneren. Voor het regelen van schenkingen en legaten t.b.v. De Vluchtheuvel kunt u bellen, tel. 0113- 213098.