Gehandicaptenzorg
Contactdiaken: H.D. Niewenhuijse

Contactper­sonen namens Helpende Handen:

  • Mw. C.J. van Manen-Mol;
  • Mw. M. Dek-Kodde.

Financiën
Eenmaal per jaar wordt er in de gemeente gecollecteerd voor de vereniging Helpende Handen.

Contactcommissie ouderen en alleenstaanden
Doel van de commissie:
Het verzorgen van ouderen- en alleenstaandenbijeen­komsten onder leiding van de kerkenraad.

Contactpersonen

  • Mw. J. Bakker;
  • Mw. C.D. van de Bosse- Overbeeke;
  • A. de Jong;
  • Mw. C.A. Oosdijk-van Steenis;
  • Mw. G. Paauwe-Schipper.

Stichting De Vluchtheuvel

Wat doet de Vluchtheuvel?
De Vluchtheuvel is een instelling voor professionele, psychosociale hulpverlening op christelijke grondslag. Zij gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten en biedt hulp in persoonlijke en relatieproblemen. Voorbeelden daarvan zijn: identiteitsvragen, verwerken van rouw, psychische problemen, problemen op het werk, huwelijksproblemen en opvoedingsvragen, enzovoort. In veel gevallen zijn hulpvragen op dit gebied verweven met godsdienstige opvoeding en beleving.
Wijverzorgen ook preventieve toerusting en verzorgen voorlichting en toerusting aan vrijwilligersgroepen. Ook wordt er huwelijkstoerusting en een cursus opvoedingsondersteuning aangeboden. Verder geven we groepsgewijze hulp aan mannen die te maken hebben met seksverslaving.

Door wie wordt u geholpen?
Als regelwordt u geholpen door een maatschappelijk werker. De Vluchtheuvel heeft ook enkele psychologen in dienst. Voor een deel van de hulpvragen is een verwijzing van uw huisarts nodig, in dergelijke gevallen wordt u hierover door ons geïnformeerd.

Aanmelding en advies
Voor aanmeldingen en/of advies kunt u ons op werkdagen bereiken van 10.00 uur tot 12.00 uur middels telefoon of via de website: www.stichtingdevluchtheuvel.nl.

Waar is De Vluchtheuvel te vinden?
De Vluchtheuvel werkt landelijk. Er zijn kantoren en/of gesprekslocaties te Goes, Dordrecht,Oud-Beijerland, Woerden, Amersfoort, Zwolle, Lelystad en Rijssen.

Giften en legaten
Een groot deel van het werk van stichting De Vluchtheuvel wordt niet gesubsidieerd. Donateurs en giften zijn van harte welkom. U kunt ze overmaken per bank op nummer NL85INGB 0004 3255 63 t.n.v. Stichting Hulpverlening De Vluchtheuvel te Woerden onder vermelding van: gift. Voor het regelen van schenkingen en legaten t.b.v. De Vluchtheuvel kunt u het hoofdkantoor bellen. Tel 0113-213098.