Gereformeerde Gemeente Kapelle-Biezelinge

Vijf vensters op de geschiedenis

Ontstaan en groei

De Kapelse gemeente is voortgekomen uit die van Goes. Ongetwijfeld heeft het meegespeeld dat twee van de ´Goese´ ouderlingen woonden in Biezelinge. Enkele proefjaren gaan vooraf, maar op 13 mei 1927 worden ambtsdragers bevestigd in de nieuwgevormde kerk. In totaal staan er 125 leden en doopleden ingeschreven. Het aantal ambtsdragers is vier.

Al tamelijk snel groeit de gemeente, wat ruimtegebrek oplevert in de kerk. Dat blijft zich herhalen.  Inmiddels is de gemeente zo´n 1500  leden en doopleden groot. De kerkenraad is gegroeid tot 24 leden.

Eenvoudige mensen

´Niet vele edelen, niet vele groten.´ Dat mag wel typerend genoemd worden voor de eerste dienaars in Biezelinge. De ouderlingen zijn eenvoudige landarbeiders en fruittelers. P. Slabbekoorn, die de gemeente vijftig jaar als ouderling voorging, is een begrip geworden. Hun werk vraagt niet zo veel tijd als vandaag de dag: ze vergaderen een keer of zes per jaar, leggen in korte tijd alle huisbezoeken af en verenigingswerk bestaat nog niet. Wel moeten ze zondag aan zondag driemaal preeklezen.

Later komt er een kerkenraad die wat scholing heeft ontvangen: er zijn financiële mannen bij, maar ook mensen die werkzaam zijn in het onderwijs. Onder de laatste generatie kerkenraadsleden bevinden zich verschillende academici. Voor het kerkelijk leven is het evenwel belangrijk dat allen eenvoudige mensen blijven.
De eerste koster is P. Fraanje. Hij ontvangt 75 tot 100 gulden per jaar voor zijn inspanningen. Hij wordt opgevolgd door koster  J. Beenakker, van wie koster C.I. Kole het werk overneemt in 1968. Kole is ruim 45 jaar in functie geweest. Momenteel is de heer C.A. Wagenaar koster.

Natuurlijk wordt er gezongen tijdens de diensten. De eerste jaren leidt een voorzanger de gemeente, maar in 1945 komt het eerste orgel in de kerk, een harmonium.  Vier jaar later wordt er een pijporgeltje aangeschaft. Organisten zijn vrijwilligers die op een harmonium kunnen spelen. Er is een ontwikkeling te zien: de orgels zijn groter geworden en de organisten vaardiger. Voordat ze aangesteld worden, moeten ze nu proefspelen voor een beoordelingscommissie. De laatste generatie organisten heeft orgelspel en zang op een hoger niveau gebracht.

Predikanten

Vanaf 1949 is het beroepingswerk begonnen. Jarenlang is er uitgezien naar een predikant. De eerste die Biezelinge verblijdt, is ds. P. van der Bijl. Hij neemt het op 9 november 1970 uitgebrachte beroep aan, maar trekt zich terug. Uit een nieuw tweetal wordt ds. C. Molenaar gekozen, die wel gehoor geeft aan de roepstem. Op Hemelvaartsdag 1971 wordt ds. Molenaar bevestigd. Hij gaat negen jaar later met emeritaat. Ouderling Gunst leest zijn afscheidspreek op 28 februari 1982 voor.

Schokkend is de komst van de tweede predikant, ds. J. van Vliet. Op 27 maart 1985 is bij bevestigd en ´s avonds doet hij intrede. Hij is nog maar enkele minuten aan het preken, als hij op de preekstoel overlijdt.

De derde predikant is een kandidaat: W. Harinck. Hij begint zijn werk in de gemeente in 1988 en vertrekt in 1997. Deze dienaar is een zoon van ds. C. Harinck, die als onkerkelijke jongen verkering kreeg met een meisje uit Biezelinge, tot geloof kwam en predikant werd. De vierde in de rij is ds. J.J. Tanis, die in de tussenliggende vier jaar drie maal beroepen is. Op 29 augustus 2001 verbindt hij zich aan de gemeente. Begin 2005 vertrekt hij naar Kampen.

De laatste predikant is ds. G.J. Baan. In het voorjaar 2006 komt hij. Hij is voor Kapelle  ´de man Mijns raads uit verren lande´ als hij terugkeert uit Papua waar hij in zendingsdienst was.  In de zomer van 2011 verlaat hij de gemeente en verbindt hij zich aan de gemeente van Kalamazoo in de States.

Verenigingsleven

In eerste instantie houdt de kerkenraad zich alleen bezig met catechisatie. Het lokaal daarvoor is de consistorie. In de oorlog wordt er een zangvereniging opgericht  onder de naam Nut en Stichting. De bekende onderwijzer M. Nijsse leidt deze. Lang heeft de vereniging niet bestaan. Een andere groep bestudeert de leer van de kerk. Het is de studievereniging Onderzoekt de Schriften die van 1946-1955 bestaan heeft. Het notulenboek laat prachtig het gedachtegoed van de leden zien.

In de jaren ´60 en ´70 organiseert de gemeente steeds meer. De vrouwen verenigen zich in 1964 in een vereniging: Tryfosa. De zendingscommissie begint in 1966 met werkzaamheden. Een nieuwe zangvereniging komt er in 1969. Gemengd  koor Crescendo met volwassenen als eerste, maar  kort daarna komt het ook tot oprichting van een kinderkoor. 1971 is het jaar waarin de Gereformeerde Bijbelstichting een comité in Kapelle krijgt. In 1972 start de bibliotheek. In 1974 neemt jeugdwerk een aanvang. Het heeft verschillende jaren geduurd voordat de kerkenraad toestemming gaf. Vanaf 1975 kunnen de kinderen naar de eigen school in Kapelle.

Kerkgebouwen

De eerste diensten worden gehouden in het lokaal Algemeen Belang aan de Hoofdstraat in Biezelinge. Maar al snel bouwt de gemeente een kerk, die pal voor de tweede kerk van 1952 stond, de huidige Heyzon.  Van de eerste kerk is dus betrekkelijk kort gebruikgemaakt: van 1927 – 1952. De kerk van 1952 krijgt in 1978 een bijgebouw: de gemeente wil over een zaal beschikken, wat niet verwonderlijk is gezien de zich uitbreidende activiteiten. Maar enkele jaren later moet de kerk zelf uitgebreid worden, omdat er een nijpend zitplaatsenprobleem ontstaan is. In 1985 wordt er aan de noordkant een forse uitbreiding gerealiseerd.

De gemeente blijft groeien en daarom staat het onderwerp ´ruimte´ ook geregeld op de agenda van de kerkenraad. Nogmaals uitbreiden op de huidige locatie vindt men onverantwoord en daarom komt het tot nieuwbouw in Kapelle. In 1996 neemt de gemeente de Petrakerk aan de Goessestraatweg in gebruik: een ruime kerk met redelijk wat zaalruimte. Tien jaar later is de gemeente opnieuw sterk gegroeid. De gemeente kiest voor verbouwing van de Petrakerk, een verbouwing die in 2011 heeft plaatsgevonden.

Sinds maart 2012 komt de gemeente op zondag in een ruime kerk (nu met galerij) bijeen, terwijl er van maandag tot zaterdag activiteiten plaatsvinden in de zes zalen waarover de kerk beschikt.