Doel van de vereniging
Het zich bekwamen in de zang en zodoende de gemeentezang ondersteunen. Gezongen worden psalmen en geestelijke liederen.Vergadertijd en -plaats
Op maandagavond in de vergaderzaal van de kerk. Tijd: 20.00 – 22.00 uur.Activiteiten
Het houden van eigen zangavonden in het kerkgebouw.
We zingen ook op andere plaatsen op uitnodiging en in verzorgingstehuizen.
Onze jaarvergadering houden we in het voorjaar.Donateurs
Ter versterking van de verenigingskas worden er donateurs geworven.Bankrekening
Het nummer van de vereniging is NL77RABO0331506742 van de Rabobank te Kapelle t.n.v. zangvereniging Crescendo te Kapelle.

Lidmaatschap
Vanaf ongeveer 16 jaar.

Bestuur

  • Voorzitter: Dhr C.I. Kole
  • Secretaresse: Mw. M.A. de Witte-de Frel;
  • Penningmeesteresse: Mw. E. de Vries-Visser;
  • Algemeen adjunct: Dhr. J.A. Overbeeke;
  • Muziekbeheer: Mw. D.G. Goedegebuure-Stuijvenberg

Dirigent gemengd koor

Dhr. A.P. Nijsse

Organist

Dhr. J. Kodde