Het gemengd koor Crescendo wil zich bekwamen in de zang en zodoende de gemeentezang ondersteunen. Gezongen worden psalmen en geestelijke liederen.

We houden zangavonden in het eigen kerkgebouw.

We zingen ook op andere plaatsen op uitnodiging en in verzorgingstehuizen.

Onze jaarvergadering houden we in het voorjaar.

Iedereen van 16 jaar en ouder is van harte welkom.

 

Waar en wanneer

Op maandagavond in de vergaderzaal van de kerk.

Tijd: 20.00 -22.00 uur.

Bestuur

  • Voorzitter: Dhr J.L. Overbeeke
  • Secretaresse: Mw. M.A. de Witte-de Frel;
  • Penningmeesteresse: Mw. E. de Vries-Visser;
  • Algemeen adjunct: Dhr. J.A. Overbeeke;
  • Muziekbeheer: Mw. C.M. Wagenaar-Smit

Dirigent gemengd koor

Dhr. A.P. Nijsse

Organist

Dhr. J. Kodde

Email

crescendo@petrakerkkapelle.nl

Donateurs

Ter versterking van de verenigingskas worden er donateurs geworven.

Bankrekening

Het nummer van de vereniging is  NL77 RABO 0331 5067 42 van de Rabobank  te Kapelle t.n.v. zangvereniging Crescendo, Klaproos 42, Kapelle.