Door de kerkenraad is in 2012 een Commissie van Beheer benoemd. De opdracht voor de commissie is het beheer van de kerkelijke gebouwen. Daaronder valt ook het opstellen van regels voor het gebruik van de gebouwen, het uitvoering geven aan de regels en het toezien op de naleving ervan.

  • VoorzitterP.J. van Dijk;
  • SecretarisP.C.J. Goedegebuure;
  • LidL.C. van Beveren;