Activiteiten van de commissie

Driemaal per jaar een oefenavond in de kerk houden onder professionele begeleiding.
Jaarlijks deelname aan het ontruimingsplan.
Protocol van de commissie
Ervan uitgaande dat de kerkdienst op een eerbiedvolle wijze moet doorgaan, is het protocol van de commissie tijdens de kerkdienst als volgt:
  1. U zit naast een slachtoffer en d.m.v. de hand op te steken, vraagt u hulp van een E.H.B.O.-er.
  2. De dichtst bijzijnde E.H.B.O.-er gaat als eerste naar het slachtoffer en geeft aan welke gemeenteleden de bank moeten verlaten. Zij kunnen elders in de kerk plaats nemen.
  3. De eerst aanwezige E.H.B.O.-er stelt (indien mogelijk) een diagnose.
  4. Door middel van het opsteken van vier vingers roept hij het benodigde aantal E.H.B.O.-ers op met de bancard. Door middel van het opsteken van een platte horizontale hand op de vingers van een verticale hand, roept hij het benodigde aantal EHBO-ers op met de rolstoel.
  5. De E.H.B.O.-ers halen het slachtoffer op een deskundige wijze uit de bank en vervoeren het slachtoffer naar de hal en verlenen de juiste eerste hulp.

“Eventuele reanimatie vindt in de hal plaats.”

“De plaats van de AED is in de hal naast de ingang van de keuken.” (Zie plattegrond)

  1. Bevind het slachtoffer zich op de galerij, dan halen de E.H.B.O.-ers het slachtoffer op een deskundige wijze uit de bank en vervoeren het slachtoffer naar de ruimte achter de bovenste bank en verlenen daar de juiste eerste hulp.

“Eventuele reanimatie vindt op de galerij plaats.”

“De plaats van de AED is in de hal naast de ingang van de keuken.” (Zie plattegrond)

Vind er op de galerij reanimatie plaats, dan moeten de gemeenteleden de galerij verlaten en ergens elders in de kerk plaats nemen.

  1. De (hulp)koster belt de arts en/of de ambulance.
  2. De voorganger en/of familie worden door de koster op de hoogste gebracht.

Tijdens punt 2 van het protocol, zal het orgel spelen en/of laat de voorganger enkele verzen van Psalm 25 zingen.

Kan de kerkdienst weer worden voortgezet, dan geeft de ouderling van dienst opdracht aan de organist om te stoppen met het orgelspel. (d.m.v. lampje organist)
Verenigingen die hulp van de commissie willen hebben, moeten dit regelen via de contactpersoon van de commissie.
Contactpersoon:
Mw. L.C. Melis-de Kok
Van der Havehof 5
4424 MM KAPELLE
Tel: 06- 48 26 93 29
jj.melis@solcon.nl