Contactpersoon

Mw. L.C. Melis- de Kok,.

Tel. 06-48269329.

E-mail: lenny.melis@outlook.com

 

Activiteiten van de commissie

Driemaal per jaar een oefenavond in de kerk houden onder professionele begeleiding.

Jaarlijks deelname aan het ontruimingsplan.

 

Protocol van de commissie

1.U zit naast een slachtoffer en d.m.v. de hand op te steken, vraagt u hulp van een E.H.B.O.-er.

2.De dichtst bij zijnde E.H.B.O.-er gaat als eerste naar het slachtoffer en geeft aan welke gemeenteleden de bank moeten verlaten. Zij kunnen elders in de kerk plaats nemen.

3.De eerst aanwezige E.H.B.O.-er stelt (indien mogelijk) een diagnose.

4.Door middel van het opsteken van vier vingers roept hij het benodigde aantal E.H.B.O.-ers op met de brancard. Door middel van het opsteken van een platte horizontale hand op de vingers van een verticale hand, roept hij het benodigde aantal EHBO-ers op met de rolstoel.

5.De E.H.B.O.-ers halen het slachtoffer op een deskundige wijze uit de bank en vervoeren het slachtoffer naar de hal en verlenen de juiste eerste hulp.

“Eventuele reanimatie vindt in de hal plaats.”
“De plaats van de AED is in de hal naast de ingang van de keuken.”

6.Bevindt het slachtoffer zich op de galerij, dan halen de E.H.B.O.-ers het slachtoffer op een deskundige wijze uit de bank en vervoeren het slachtoffer naar de ruimte achter de bovenste bank en verlenen daar de juiste eerste hulp.

“Eventuele reanimatie vindt op de galerij plaats.”
“De plaats van de AED is in de hal naast de ingang van de keuken.”
Vindt er op de galerij reanimatie plaats, dan moeten de gemeenteleden de galerij verlaten en ergens elders in de kerk plaats nemen.

7. De (hulp)koster belt de arts en/of de ambulance.

8. De voorganger en/of familie worden door de koster op de hoogte gebracht.

Tijdens punt 2 van het protocol, zal het orgel spelen en/of laat de voorganger zingen.

Kan de kerkdienst weer worden voortgezet, dan geeft de ouderling van dienst opdracht aan de organist om te stoppen met het orgelspel (d.m.v. lampje organist).

Verenigingen die hulp van de commissie willen hebben, moeten dit regelen via de contactpersoon van de commissie.