Verberg Uw oor niet voor mijn zuchten…

Wat betekent het zien op Jezus?
Het betekent als eerste: het afkeren van onze ogen van alle afgoden en het gebed te bidden: Wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid zien, maak mij levend door Uw wegen (Psalm 119:37).
Het betekent als tweede: het overtuigd zijn van onze verloren staat buiten Christus en van onze onbekwaamheid onszelf te helpen en te redden uit onze verloren en hopeloze toestand.
Het betekent als derde, vanuit die overtuiging van onze verloren toestand, onze ogen te slaan op Jezus Christus.
Want onze ogen bidden tot Hem, wanneer we niet kunnen spreken.
Onze tranen hebben een stem tot God, wanneer we niet kunnen bidden.
Ons zuchten heeft een stem tot God.
God rekent met het gebed: Verberg Uw oor niet voor mijn zuchten, voor mijn roepen (Klaagliederen 3:56).
(bewerkt, Andrew Gray)

————–

Trek mij, wij zullen U nalopen
Gebed voor de tijd van voorbereiding voor de bediening van het Heilig Avondmaal

Heere Jezus, gelukkig is de ziel die met U aan de bediening van het Heilig Avondmaal mag gaan.
Mijn hart huilt van verlangen.
Maar ik kan geen tranen huilen, zoals de zondares aan Uw voeten deed (Lukas 7:38).
Mijn hart moest branden als een vuur door de tegenwoordigheid van Uw brandende liefde.
Mijn zonden, ach, mijn zonden zijn voor mij als doornen in mijn voeten.
Ze hinderen me zo om tot Uw tafel te gaan.
Maar ik belijd ze, ik betreur ze, ik verafschuw ze.
En ik begeer daarvoor Uw genade en bloed.
Ik kom tot U, Die mijn armoede kent.
Ik begeer als een arme bedelaar de kruimeltjes van Uw tafel.
Wilt U mijn koudheid verwarmen door het vuur van uw Heilige Geest?
Wilt U mijn blindheid verlichten door de helderheid van Uw tegenwoordigheid?
Trek mijn hart van de wereld af.
En hef het op, til het op tot U, als tot mijn enige vreugde en heil.
Amen.
(bewerkt, gebed van Simon Simonides)