Doel van de commissie
De commissie heeft als doel om de inwoners van de kernen Kapelle, Wemeldinge en Schore te bereiken met het Woord van God.

Activiteiten
 
* In de hal van de kerk ligt evangelisatiemateriaal. Dit kan door alle gemeenteleden gebruikt worden om in hun omgeving te verspreiden.
De evangelisatiecommissie is jaarlijks aanwezig met een stand op de Kapelse dag, de Wemeldingedag, de Schoorse herfstmarkt en de eigen actiemarkt.
Iedere week staat er een korte meditatie in ‘De Scheldepost’; geschreven door verschillende leden van   onze gemeente.
* Om de week wordt er op zondagmiddag in de Westerkerk in Goes een internationale bijeenkomst   gehouden voor o.a. vluchtelingen die in Zeeland verblijven.
* In de vakanties wordt er één of meer dagen kinderevangelisatiewerk georganiseerd in Wemeldinge.
* In ‘Cederhof’, bij het zwembad en in diverse wachtkamers in Kapelle worden bladen met verantwoorde  lectuur zoals Terdege en Gezinsgids neergelegd. In de hal van de kerk staat een doos waar alle  gemeenteleden uitgelezen tijdschriften kunnen inleveren voor dit doel.
   
Financiën
Giften voor dit werk zijn welkom op rekeningnummer NL16RABO0331519674 t.n.v. Evangelisatiecommissie Gerefor­meerde Gemeente.

  

Commissie
  • Voorzitter: Hugo Nieuwenhuijse;
  • Secretaris: Reinier van Vliet;
  • Penningmeester: Jan-Anne Gijsbertsen;
  • Jasper Otte;
  • Centino Schreuder;
  • Janneke de Kok;
  • Corina Schipaanboord.