Doel

De commissie heeft twee doelen waar ze haar activiteiten op afstemt:

 1. Bezinning met betrekking tot het thema Evangelisatie door de eigen gemeente op gang brengen en houden.
 2. Activiteiten ontwikkelen en uitvoeren waarbij doelgroepen in aanraking gebracht worden met Gods Woord.

De doelgroepen zijn: de inwoners van de gemeente Kapelle, Biezelinge, Wemeldinge, Schore en asielzoekers in de regio

Commissie

 • Voorzitter: Corina Schipaanboord-de Vos
 • Secretaris: Reinier van Vliet;
 • Penningmeester: Jan-Anne Gijsbertsen;

Leden

 • Jasper Otte;
 • Centino Schreuder;
 • Janneke de Kok;
 • Christa Hoekman.
 • Marijn van Mourik
 • Martine Zuidweg

 

E-mailadres: eckapelle@petrakerkkapelle.nl.

 

Activiteiten

* In de hal van de kerk hangen op verschillende plaatsen rekken met Bijbels en evangelisatiemateriaal. Dit kan door alle gemeenteleden meegenomen om in hun omgeving te verspreiden.

* Eens in de 14 dagen wordt er, in samenwerking met o.a. de Levensbron en de CGK, op zondagmiddag in Goes een Internationale Bijeenkomst georganiseerd voor vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Hierbij zijn ook niet EC leden bij betrokken.

* We zijn jaarlijks aanwezig met een evangelisatiestand op de Kapelse dag, de Schoorse herfstmarkt, de Wemeldingse dag en de eigen actiemarkt.

* Iedere week staat er een korte meditatie in ‘De Scheldepost’. Deze stukjes worden geschreven door verschillende leden van onze gemeente.

* Jaarlijks proberen we een laagdrempelige activiteit te organiseren in of rondom de kerk voor mensen van buiten de kerk.

* Het verzorgen van uitnodigingen voor buitenkerkelijke mensen rondom doop- en belijdenisdiensten.

* Het inzetten van digitale middelen om mensen van buiten de kerk te bereiken, met name rondom feestdagen.

 

Kinderevangelisatiewerk in Wemeldinge

Kinderbijbelclub “Schatzoekers?!”  organiseert elke vakantie (m.u.v. de zomervakantie) een Schatzoekersdag. We vertellen de kinderen een verhaal uit de Bijbel, knutselen en/of organiseren een spelactiviteit en sluiten af met een maaltijd.

 

Doelgroep

Alle kinderen van 4-12 jaar in Wemeldinge.

Medewerkers

Joost Bout, Jonathan de Braal, Mariët van Dijk, Bart van Kleef, George van Koeveringe, Catherine de Visser, Maurice Wisse en Mathilde Stout.

 

Financiën

Giften voor dit werk zijn welkom op rek. NL16 RABO 0331 519 674 van Ra­bobank Kapelle t.n.v. Evangelisatiecommissie Gerefor­meerde Gemeente, Kapelle.