De +14 JV bestaat uit 2 groepen, met ieder een eigen team van leidinggevenden.
Een team houdt 2 jaar lang dezelfde groep.

Doel van de vereniging

Het onderzoeken van Gods Woord en het behandelen en bespreken van onderwerpen met als uitgangspunt en grondslag Gods Woord. Met jongeren van de gemeente samen zijn om zo samenbindend bezig te zijn.

Wanneer en waar

Zaterdagavond om de veertien dagen. Tijd: 19.30 uur. In de periode van september tot mei. In één van de zalen in de kerk. In de centrale agenda staan de precieze data vermeld.

Inhoud van een JV-avond

Een leidinggevende of een lid houdt een inleiding over een gedeelte van Gods Woord of over een actueel onderwerp.

Na de pauze hebben we verschillende activiteiten.
Eenmaal per jaar nodigen we een spreker uit.

Bijzondere activiteiten

  • Rond Hemelvaartsdag gaan we van woensdagavond tot zaterdag op kamp;
  • Bij de aanvang van 1ejaar hebben we een actieve openingsmiddag en –avond aan het begin van het seizoen;
  • Het 2ejaar starten we met een introkamp, waarbij we 1 nacht kamperen;
  • We houden jaarlijks een dropping;
  • Per seizoen vaak een strandwandeling, strandspel of sportavond in de gymzaal;

Contributie

De contributie bedraagt € 15,= per seizoen. Deze kan gestort worden op rekeningnummer NL18RABO0133478521 ten name van +14 JV Jiska onder vermelding van de naam van het verenigingslid.

Leiding

Inge van der Weerd (voorzitter)
Rob Keurhorst (secretaris / ledenadministratie – jvjiska@hotmail.com)
Jan Pieter Moerdijk (penningmeester)
Hugo Nieuwenhuijse
Maryse Nieuwenhuijse