We houden jaarlijks een dropping en per seizoen hebben we een strandwandeling, strandspel of sportavond in de gymzaal.

Het onderzoeken van Gods Woord en het behandelen en bespreken van onderwerpen met als uitgangspunt en grondslag Gods Woord is het doel van onze vereniging. We willen met jongeren van de gemeente samen zijn om zo samenbindend bezig te zijn.

Een leidinggevende of een lid houdt een inleiding over een gedeelte van Gods Woord of over een actueel onderwerp. Na de pauze hebben we verschillende activiteiten. Eenmaal per jaar nodigen we een spreker uit.

Rond Hemelvaartsdag gaan we van woensdagavond tot zaterdag op kamp.

Bij de aanvang van 1e jaar hebben we een actieve openingsmiddag en –avond aan het begin van het seizoen.

Het 2e jaar starten we met een introkamp, waarbij we 1 nacht kamperen.

We houden jaarlijks een dropping en per seizoen hebben we een strandwandeling, strandspel of sportavond in de gymzaal.

 

Waar en wanneer

Zaterdagavond om de veertien dagen. Tijd: 19.30 uur. In de periode van september tot mei. In één van de zalen in de kerk. In de centrale agenda staan de precieze data vermeld.

 

Contributie

De contributie bedraagt € 15,= per seizoen. Deze kan gestort worden op rekeningnummer NL18RABO0133478521 ten name van +14 JV Jiska onder vermelding van de naam van het verenigingslid.

 

Leiding

Voorzitter: Rob Keurhorst

Penningmeester: Jeroen van Moolenbroek

Secretaresse: Marije Jacobse

Ledenadministratie: Joanne Kramer

Pieter Kramer

Jan van de Kolk

Judith van de Kolk

 

Algemeen mailadres: jvjiska@hotmail.com