Kinderbijbelclub “Schatzoekers?!”  organiseert elke vakantie (m.u.v. de zomervakantie) een Schatzoekersdag. We vertellen de kinderen een verhaal uit de Bijbel, knutselen en/of organiseren een spelactiviteit en sluiten af met een maaltijd.

Doelgroep
Alle kinderen van 4-12 jaar in Wemeldinge.

Medewerkers

Joost Bout, Jonathan de Braal, Mariët van Dijk, Bart van Kleef, George van Koeveringe, Catherine de Visser, Maurice Wisse en Mathilde Stout.

Financiën

Giften voor dit werk zijn welkom op rek. NL16 RABO 0331 519 674 van Ra­bobank Kapelle t.n.v. Evangelisatiecommissie Gerefor­meerde Gemeente, Kapelle.