Taak

De onderhoudscommissie heeft als taak het organiseren en coördineren van alle werkzaamheden mbt het functioneren en in stand houden van gebouwen en terreinen. Hieronder vallen o.a. budgetering, coördinatie en planning van onderhoud en reparaties. De onderhoudscommissie voert deze taak namens en onder supervisie van de kerkenraad uit.

Voorzitter:         P.J. van Dijk
Secretaris:        W.C. Slabbekoorn

Lid:                   M.J. de Waal

Lid:                   G.J. Voorwinden

Lid:                   M.J. Giljam

Lid:                    C.A. Wagenaar

Notuliste:           P.F.G. den Ouden-Vos

Contact:           onderhoudscommissie@petrakerkkapelle.nl