Taak

De onderhoudscommissie heeft als taak het organiseren en coördineren van alle werkzaamheden mbt het functioneren en instandhouden van gebouwen en terreinen. Hieronder vallen o.a. budgetering, coördinatie en planning van onderhoud en reparaties. De onderhoudscommissie voort deze taak namens en onder supervisie van de kerkenraad uit.

Voorzitter:          P.J. van Dijk
Secretaris:         W.C. Slabbekoorn
Lid:                   M.J. de Waal
Lid:                   G.J. Voorwinden
Lid:                   M.J. Giljam
Notuliste:           P.F.G. den Ouden-Vos
Contact:           onderhoudscommissie@petrakerkkapelle.nl