De ouderencommissie verzorgt doorgaans driemaal per jaar een
activiteit voor de senioren van onze gemeente.


In februari/maart nodigen we een spreker uit tijdens een
middagbijeenkomst.Tegen de zomer gaan we een dag met elkaar op
stap en tenslotte hebben we begin december onze broodmaaltijd.
Tijdens al deze bijeenkomsten is er ruim voldoende gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en te spreken.


Door één van de commissieleden wordt de vervoerslijst
samengesteld zoals die in het Kerkelijk Nieuws gepubliceerd wordt.


Commissieleden
 :
Nellie van der Wilt, voorzitter
Marly Nieuwdorp, secretaresse
Lianne van de Bosse, penningmeester
Ria den Hollander, contactpersoon vervoer
Diana Walhout