De ouderencommissie verzorgt doorgaans driemaal per jaar een
activiteit voor de senioren van onze gemeente.


In februari/maart nodigen we een spreker uit tijdens een
middagbijeenkomst.Tegen de zomer gaan we een dag met elkaar op
stap en tenslotte hebben we begin december onze broodmaaltijd.
Tijdens al deze bijeenkomsten is er ruim voldoende gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en te spreken.


Ook verzorgt de ouderencommissie het rooster voor het vervoer naar de kerk. Voor degenen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, is er de mogelijkheid om mee te rijden. In het Kerkelijk Nieuws staat een rooster met de namen van de chauffeur(s) en de passagier(s). Dit rooster wordt opgesteld volgens alfabet. Iedere chauffeur rijdt een halve maand in de vier jaar. Wie niet op zijn beurt kan, wordt verzocht zelf te ruilen.

Het vervoerssysteem is in samenwerking met de kerkenraad opgezet. We gaan ervan uit, dat iedereen meedoet. Daarmee deelt u de zorgen van medeleden. Vragen hierover kunt u stellen aan de ouderencommissie. Contactpersoon is: mevr. A.M. de Waard-Marijs,


Commissieleden
:

N.J. van der Wilt-Sneep, voorzitster tel. 0113-343480
A.J. Walhout-Kaan, secretaresse
C.D. van den Bosse-Overbeeke, penningmeester
A.M.de Waard-Marijs, contactpersoon vervoer 0113-341010
M.J.C Louws-Luteyn,commissielid