In onze gemeente bestaan al jaren bijbelkringen. Eenmaal in de 14 dagen komen een aantal mensen bij elkaar om met elkaar een van tevoren bestudeerd bijbelgedeelte  te bespreken.Ze hebben om de beurt bij hen thuis de leiding van zo’n avond en beginnen met zingen en gebed. Na het lezen van het bijbelgedeelte wordt dit met elkaar besproken. Soms aan de hand van een boek, maar ook wel tekst voor tekst of in gedeelten. Daarbij worden diverse bijbelverklaringen gebruikt, maar ook de kanttekeningen Na ongeveer ruim een uur wordt de avond afgesloten met gebed.

Er zijn verschillende redenen waarom Bijbelstudie van belang is en enkel het lezen van Bijbelgedeelten niet voldoende is. Hier sommen we drie redenen op.

  • In de hele kerkgeschiedenis is bestudering van ‘de Schriften’ (oftewel ‘de Bijbel’) belangrijk geweest voor het leven van christenen. Door bestudering van de bijbel blijven mensen bij de waarheid over God en leren ze een echt christelijk leven te leiden.
  • Door bestudering van de bijbel kom je echt tot de kern (hoe en wat te geloven en hoe het geloof in praktijk te brengen). Door Bijbelgedeelten slechts te lezen, blijf je meer aan de oppervlakte van het geloof steken. Studie van de bijbel maakt je geloof sterk, houdt je geloof levend en verdiept je geloof steeds meer.
  • Door Bijbelstudie profiteer je van de kennis die anderen hebben opgedaan. Dit kun je ontdekken door gezamenlijke Bijbelstudie, maar ook door het lezen en bestuderen wat anderen geschreven hebben over bepaalde Bijbelgedeelten of bijbelse thema’s.

Waarom het fijn is om mee te doen met zo’n bijbelkring?

Je hebt een stok achter de deur om te studeren in je Bijbel. Je was immers al lang van plan om wat meer tijd te besteden aan bijbelstudie.

Je leert van anderen en kunt in die kleine kring wat makkelijker praten dan in een grote groep.

Het geeft saamhorigheid, gemeenteleven.

Je leert ook in het bijzijn van anderen voor te gaan in bijbellezen en in gebed en binnen de kring je mening te geven.

Voor inlichtingen kun je terecht bij:

Bert van Beveren    223101

Dolf Nieuwenhuijse 342095